polski čeština

Vyhledat stanice
Abecední seznam železničních
stanic a zastávek27 Meziměstí - Otovice zastávka st. hr. (CZ/PL)
Zahájení provozu
1875.07.25 Meziměstí - Broumov (StEG) • 1876.07.26 Broumov - Otovice zastávka (StEG) • 1889.04.05 Otovice zastávka - granica państwa (StEG)
Zastavení osobní dopravy
2005.12.11 Broumov - Otovice zastávka (ČD)
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě  
0.000žst440 Meziměstí Zdjęcia26/1  
0.792odb (dř)435 Broumovská26/2  
1.834zast435Ruprechtice
3.270zast420Hynčice
6.852zast+nákl400Broumov-Olivětín
10.014žst380Broumov
13.477zast366Otovice Zdjęcia
14.725zast365Otovice zastávka Zdjęcia
~16.100zast+nákl365Tuntschendorf
16.600st.h-hranice státu CZ / PL PL 286a  

Tabulky v jízdních řádech:
Data od
Data do
Číslo i název tabulky
1944.07.03
1945.09.24
155e
Mittelsteine - Matha-Mohren
1946.05.06
1947.05.03
2h
Choceň - Meziměstí - Střední Stěnava
1949.10.02
1950.05.13
2h
Choceň - Meziměstí - Scinawka Srednia PKP
1951.05.20
1955.05.21
2h
Choceň - Meziměstí - Scinawka Srednia PKP
1955.05.22
1963.05.25
2h
Choceň - Otovice kostel
1963.05.26
1984.06.02
2h
Choceň - Otovice zastávka
1984.06.03
1992.05.30
26
Choceň - Otovice zastávka
1992.05.31
2000.05.27
27
Meziměstí - Otovice zastávka
2001.06.10
2010.12.11
26
Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka
2010.12.12
2013.12.14
26
Týniště nad Orlicí - Broumov
2013.12.15
2019.12.14
26
Týniště nad Orlicí - Broumov, Starkoč - Václavice


Stránka byla naposledy editována: 2018.12.23 - 00:40
Legenda
Označení:
- tratě elektrifikované
- tratě neelektrifikované
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tunel
- historické místo
- stanice uzlová
- ex stanice uzlová
- stanice styčná
- ex stanice styčná
- planký stanic

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Objekty: (barevné ikony)
existující - v provozu, existující - opuštěné, existující - nesjízdné, neexistující - zrušené, snesené

Železniční kilometrů:
kurzíva km poloha (přibližné)
podtržené km poloha (převedená)


Kódy států:
AT - Rakousko
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
UA - Ukrajina
Druh bodu:
(dř)dálkove řízení
AHrautomatické hradlo
AHr+vl.stautomatické hradlo+vlečkové stanoviště
cdpcentrální dispečerské pracoviště
d.st.hdříve st. hranice
důldůl hlubinný
hkhranice kraje / vojvodství
hmhistorické místo
hphranice pozemku
hrhradlo
hr+n.žsthradlo+nákladové nádraží
hr+náklhradlo+nákladiště
hr+och.sthradlo+ochranný stanoviště
hr+odbhradlo+odbočka
hr+vl.sthradlo+vlečkové stanoviště
kkkonec kolei
kkkřižovatka
linksměr trati
n.žstnákladové nádraží
n/unedostatek údajů
náklnákladiště
och.stochranný stanoviště
och.st+náklochranný stanoviště+nákladiště
och.st+výhochranný stanoviště+výhybna
odbodbočka
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+och.stodbočka+ochranný stanoviště
odb+výhodbočka+výhybna
odb+výh+och.stodbočka+výhybna+ochranný stanoviště
p.výhpřípojná výhybka
p.žstprůmyslová stanice
překládka
př.žstpřekládací nádraží
sl.zslužební zastávka
st.hst. hranice
stsstyk trakčních soustav
t.žsttechnické nádraží
tbtarifní bod
tuneltunel
vlvlečka
vl.stvlečkové stanoviště
výhvýhybna
výhodbočka
výh.stvýhybkový stanoviště
výh+náklodbočka+nákladiště
výh+náklvýhybna+nákladiště
výh+p.výhvýhybna+přípojná výhybka
výh+vl.stodbočka+vlečkové stanoviště
zastzastávka
zast+AHrzastávka+automatické hradlo
zast+AHr+náklzastávka+automatické hradlo+nákladiště
zast+AHr+vlzastávka+automatické hradlo+vlečka
zast+Hrzastávka+hradlo
zast+Hr+náklzastávka+hradlo+nákladiště
zast+Hr+vl.stzastávka+hradlo+vlečkové stanoviště
zast+n.žstzastávka+nákladové nádraží
zast+náklzastávka+nákladiště
zast+nákl+p.výhzastávka+nákladiště+přípojná výhybka
zast+och.stzastávka+ochranný stanoviště
zast+odbzastávka+odbočka
zast+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+odb+vl.stzastávka+odbočka+vlečkové stanoviště
zast+odb+výhzastávka+odbočka+výhybna
zast+p.výhzastávka+přípojná výhybka
zast+t.žstzastávka+technické nádraží
zast+vlzastávka+vlečka
zast+vl.stzastávka+vlečkové stanoviště
zast+vl.st+náklzastávka+vlečkové stanoviště+nákladiště
zast+výhzastávka+výhybna
zast+výhzastávka+odbočka
zast+výh+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+výh+náklzastávka+výhybna+nákladiště
zkzměna kilometráže
žstželezniční stanice
žstželezniční stanice D3
zzzásobník - základka

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11995891 / 8917 / 3845 / 2274 / 5275.24)