polski čeština

Vyhledat stanice
Abecední seznam železničních
stanic a zastávek
Seznam železničních tratí544 Meziměstí - Otovice zastávka st. hr. [CZ/PL]
Jízdní řád: 027 Starkoč - Broumov
Zahájení provozu 1875.07.25 Meziměstí - Broumov (StEG) 1876.07.26 Broumov - Otovice zastávka (StEG) 1889.04.05 Otovice zastávka - státní hranice (StEG)
Zastavení osobní dopravy 2005.12.11 Broumov - Otovice zastávka (SŽDC)
Zastavení veškeré dopravy 1953 Otovice zastávka - státní hranice (ČSD)
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě 


0.000žst [LCS]440 Meziměstí Zdjęcia543 


0.792odb (dř)435 Broumovská Zdjęcia Zdjęcia929 


1.834zast435Ruprechtice Zdjęcia


3.270zast420Hynčice Zdjęcia


~3.88zast365Hynčice /původní lokalita/


6.852zast+nákl400Broumov-Olivětín Zdjęcia


10.014žst380Broumov Zdjęcia


13.477zast366Otovice Zdjęcia


14.725zast365Otovice zastávka Zdjęcia


16.600st.h-státní hranice PL 286a 

Zaniklé tratě v Česku - díl 40

video: iDNES.cz


Stránka byla naposledy editována: 2021.08.10 - 22:49:46

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23884614 / 15193 / 17672 / 3036 / 7867.13)