polski čeština

Vyhledat stanice
Železniční tratě v Polsku (PLK)
Železniční tratě v Polsku (PMP-PW)
Přehled tunelů v Polsku
Železniční tratě v Česku (SŽDC)
Seznam tratí podle KJŘ
Přehled tunelů v Česku
Zaniklé tratě v Česku
Omezení provozu v Česku
Železniční tratě na Slovensku (ŽSR)
Seznam tratí podle KJŘ
Přehled tunelů na Slovensku
Železniční hraniční přechody
Seznam Společností
Kalendář
Dnes je 4. dubna 2020
Główna Biblioteka Komunikacyjna


277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów WBA
Zahájení provozu
1909.10.01 Opole Groszowice - Wrocław Brochów WBA (KPEV)
Změna trakční soustavy
1961.05.28 Opole Groszowice - Opole Wschodnie (PKP) • 1987.06.30 Jelcz Miłoszyce - Biskupice Oławskie (PKP) • 1987.11.28 Wrocław Brochów WBA - Jelcz Miłoszyce (PKP) • 1987.12.28 Opole Wschodnie - Popielów (PKP) [błąd]1988.06.25 Popielów - Biskupice Oławskie (PKP)
Další informace:
II tor 1982 Czernica Wr.-Jelcz Miłoszyce
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě  
0.000žst167 Opole Groszowice (OG)132136280  
6.386žst174 Opole Wschodnie (OpW)300345  
7.838vl153 ciepł. Ciepłownia Opole Wschodnie
8.960nákl169Opole Północne
11.688žst158Opole Czarnowąsy (Cr)
12.931odb158 Czarnowąsy977  
15.148zast151Opole Borki
18.717žst152Dobrzeń Wielki (DW)
22.735zast154Chróścice
28.257žst148Popielów (Pl)
35.681žst146Karłowice (Ka)
40.715zast151Tarnowiec Brzeski
43.935zast148Mąkoszyce (Mk)
47.656žst140Rogalice (Rg)
51.200zast139Borucice
53.240hk-hranice vojvodství
54.257žst139Biskupice Oławskie (BO)
59.023zast139Minkowice Oławskie
62.800zast135Kopalina
67.379žst135Jelcz Laskowice (JL)
70.261zast+odb (dř)131 Jelcz Miłoszyce (JM)292  
75.126žst130Czernica Wrocławska (CzW)
77.624zast125Zakrzów Kotowice
82.380žst122 Siechnice (Si) Zdjęcia764  
85.576odb (dř)122 Wrocław Brochów WBA (WBA)132  

Tabulky v jízdních řádech:
Data od
Data do
Číslo i název tabulky
1944.07.03
1945.09.24
148
Breslau Hauptbahnhof - Oppeln Hauptbahnhof
148a Breslau Hauptbahnhof - Markstädt
1946.07.14
1946.10.06
34
Opole Wschodnie - Przemyśl
1946.07.14
1947.05.03
93
Katowice - Wrocław Nadodrze / Wrocław Główny


Stránka byla naposledy editována: 2018.08.23 - 13:45
Legenda
Označení:
- tratě elektrifikované
- tratě neelektrifikované
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tunel
- historické místo
- stanice uzlová
- ex stanice uzlová
- stanice styčná
- ex stanice styčná
- planký stanic
- fotografie
- dronové fotografie

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Objekty: (barevné ikony)
existující - v provozu, existující - opuštěné, existující - nesjízdné, neexistující - zrušené, snesené

Železniční kilometrů:
kurzíva km poloha (přibližné)
podtržené km poloha (převedená)


Kódy států:
AT - Rakousko
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
UA - Ukrajina
Druh bodu:
(dř)dálkove řízení
AHrautomatické hradlo
AHr+vl.stautomatické hradlo+vlečkové stanoviště
cdpcentrální dispečerské pracoviště
d.st.hdříve st. hranice
důldůl hlubinný
hkhranice kraje / vojvodství
hmhistorické místo
hphranice pozemku
hrhradlo
hr+n.žsthradlo+nákladové nádraží
hr+náklhradlo+nákladiště
hr+och.sthradlo+ochranný stanoviště
hr+odbhradlo+odbočka
hr+vl.sthradlo+vlečkové stanoviště
kkkonec kolei
kkkřižovatka
linksměr trati
n.žstnákladové nádraží
n/unedostatek údajů
náklnákladiště
och.stochranný stanoviště
och.st+náklochranný stanoviště+nákladiště
och.st+výhochranný stanoviště+výhybna
odbodbočka
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+och.stodbočka+ochranný stanoviště
odb+výhodbočka+výhybna
odb+výh+och.stodbočka+výhybna+ochranný stanoviště
p.výhpřípojná výhybka
p.žstprůmyslová stanice
překládka
př.žstpřekládací nádraží
sl.zslužební zastávka
st.hst. hranice
stsstyk trakčních soustav
t.žsttechnické nádraží
tbtarifní bod
tuneltunel
vlvlečka
vl.stvlečkové stanoviště
výhvýhybna
výhodbočka
výh.stvýhybkový stanoviště
výh+náklodbočka+nákladiště
výh+náklvýhybna+nákladiště
výh+p.výhvýhybna+přípojná výhybka
výh+vl.stodbočka+vlečkové stanoviště
zastzastávka
zast+AHrzastávka+automatické hradlo
zast+AHr+náklzastávka+automatické hradlo+nákladiště
zast+AHr+vlzastávka+automatické hradlo+vlečka
zast+Hrzastávka+hradlo
zast+Hr+náklzastávka+hradlo+nákladiště
zast+Hr+vl.stzastávka+hradlo+vlečkové stanoviště
zast+n.žstzastávka+nákladové nádraží
zast+náklzastávka+nákladiště
zast+nákl+p.výhzastávka+nákladiště+přípojná výhybka
zast+och.stzastávka+ochranný stanoviště
zast+odbzastávka+odbočka
zast+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+odb+vl.stzastávka+odbočka+vlečkové stanoviště
zast+odb+výhzastávka+odbočka+výhybna
zast+p.výhzastávka+přípojná výhybka
zast+t.žstzastávka+technické nádraží
zast+vlzastávka+vlečka
zast+vl.stzastávka+vlečkové stanoviště
zast+vl.st+náklzastávka+vlečkové stanoviště+nákladiště
zast+výhzastávka+výhybna
zast+výhzastávka+odbočka
zast+výh+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+výh+náklzastávka+výhybna+nákladiště
zkzměna kilometráže
žstželezniční stanice
žstželezniční stanice D3
zzzásobník - základka

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (14755955 / 15674 / 9238 / 2504 / 5892.95)