polski čeština

Vyhledat stanice
Železniční tratě v Polsku (PLK)
Železniční tratě v Polsku (PMP-PW)
Přehled tunelů v Polsku
Železniční tratě v Česku (SŽDC)
Seznam tratí podle KJŘ
Přehled tunelů v Česku
Zaniklé tratě v Česku
Omezení provozu v Česku
Železniční tratě na Slovensku (ŽSR)
Seznam tratí podle KJŘ
Přehled tunelů na Slovensku
Železniční hraniční přechody
Seznam Společností
Kalendář
Dnes je 28. března 2020
Główna Biblioteka Komunikacyjna


285a Jugowice - Walim
Zahájení provozu
1914.06.22 Jugowice - Walim (KHW)
Změna trakční soustavy
1914.06.22 Jugowice - Walim (KHW) [1000Vss]
Zrušení trakční soustavy
1959 Jugowice - Walim (PKP)
Zrušení tratě
1984 Tartak Sędzimierz - Walim (PKP) • 1993 Jugowice - Tartak Sędzimierz (PKP)
Inne informacje:
Ruch pociągów pasażerskich zawieszono w październiku 1959 roku i następnie po protestach miejscowej ludności przywrócono na kilka miesięcy w roku 1960, ale już z parowozami, gdyż sieć trakcyjna została już zdjęta. Był to ostatni epizod pasażerski na tej linii, który nawet nie trafił do rozkładów jazdy. Ostatni pociąg towarowy przejechał po linii w 1974 roku. Zamknięcie linii na odcinku Jugowice - Walim oficjalnie nastąpiło w dniu 12.08.1980 roku. Wagony kolei Jugowice - Walim trafiły na złom, a lokomotywa stoi po dziś dzień na pomniku w lokomotywowni Warszawa Olszynka Grochowska, ale oczywiście ze współczesnym pantografem.
Zmiana numeru linii / km:
W wykazie linii D29 z 1971 roku figuruje jako linia nr 274. W kolejnym wydaniu wykazu, linia nie została już ujęta. Numer 285a został nadany przez wydawnictwo Atlas Kolejowy Polski zgodnie z przyjętą zasadą nadawania numeracji odcinkom bez numerów.
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě  
0.000zast+nákl383 Jugowice285  
2.118zast457Sędzimierz
3.385zast478Walim Dolny Zdjęcia
4.690žst498Walim

Tabulky v jízdních řádech:
Data od
Data do
Číslo i název tabulky
1944.07.03
1945.09.24
154b
Hausdorf (Kreis Waldeburg) - Wüstewaltersdorf
1946.07.14
1947.05.03
140
Wrocław Główny - Walim / Jedlina Zdrój


Stránka byla naposledy editována: 2018.09.07 - 21:23
Legenda
Označení:
- tratě elektrifikované
- tratě neelektrifikované
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tunel
- historické místo
- stanice uzlová
- ex stanice uzlová
- stanice styčná
- ex stanice styčná
- planký stanic
- fotografie
- dronové fotografie

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Objekty: (barevné ikony)
existující - v provozu, existující - opuštěné, existující - nesjízdné, neexistující - zrušené, snesené

Železniční kilometrů:
kurzíva km poloha (přibližné)
podtržené km poloha (převedená)


Kódy států:
AT - Rakousko
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
UA - Ukrajina
Druh bodu:
(dř)dálkove řízení
AHrautomatické hradlo
AHr+vl.stautomatické hradlo+vlečkové stanoviště
cdpcentrální dispečerské pracoviště
d.st.hdříve st. hranice
důldůl hlubinný
hkhranice kraje / vojvodství
hmhistorické místo
hphranice pozemku
hrhradlo
hr+n.žsthradlo+nákladové nádraží
hr+náklhradlo+nákladiště
hr+och.sthradlo+ochranný stanoviště
hr+odbhradlo+odbočka
hr+vl.sthradlo+vlečkové stanoviště
kkkonec kolei
kkkřižovatka
linksměr trati
n.žstnákladové nádraží
n/unedostatek údajů
náklnákladiště
och.stochranný stanoviště
och.st+náklochranný stanoviště+nákladiště
och.st+výhochranný stanoviště+výhybna
odbodbočka
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+och.stodbočka+ochranný stanoviště
odb+výhodbočka+výhybna
odb+výh+och.stodbočka+výhybna+ochranný stanoviště
p.výhpřípojná výhybka
p.žstprůmyslová stanice
překládka
př.žstpřekládací nádraží
sl.zslužební zastávka
st.hst. hranice
stsstyk trakčních soustav
t.žsttechnické nádraží
tbtarifní bod
tuneltunel
vlvlečka
vl.stvlečkové stanoviště
výhvýhybna
výhodbočka
výh.stvýhybkový stanoviště
výh+náklodbočka+nákladiště
výh+náklvýhybna+nákladiště
výh+p.výhvýhybna+přípojná výhybka
výh+vl.stodbočka+vlečkové stanoviště
zastzastávka
zast+AHrzastávka+automatické hradlo
zast+AHr+náklzastávka+automatické hradlo+nákladiště
zast+AHr+vlzastávka+automatické hradlo+vlečka
zast+Hrzastávka+hradlo
zast+Hr+náklzastávka+hradlo+nákladiště
zast+Hr+vl.stzastávka+hradlo+vlečkové stanoviště
zast+n.žstzastávka+nákladové nádraží
zast+náklzastávka+nákladiště
zast+nákl+p.výhzastávka+nákladiště+přípojná výhybka
zast+och.stzastávka+ochranný stanoviště
zast+odbzastávka+odbočka
zast+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+odb+vl.stzastávka+odbočka+vlečkové stanoviště
zast+odb+výhzastávka+odbočka+výhybna
zast+p.výhzastávka+přípojná výhybka
zast+t.žstzastávka+technické nádraží
zast+vlzastávka+vlečka
zast+vl.stzastávka+vlečkové stanoviště
zast+vl.st+náklzastávka+vlečkové stanoviště+nákladiště
zast+výhzastávka+výhybna
zast+výhzastávka+odbočka
zast+výh+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+výh+náklzastávka+výhybna+nákladiště
zkzměna kilometráže
žstželezniční stanice
žstželezniční stanice D3
zzzásobník - základka

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (14635251 / 22508 / 28125 / 2497 / 5861.13)