polski čeština

Vyhledat stanice
Železniční tratě v Polsku
Železniční tratě v Polsku (PMP-PW)
Přehled tunelů v Polsku
Železniční tratě v Česku
Seznam tratí podle KJŘ
Přehled tunelů v Česku
Zaniklé tratě v Česku
Omezení provozu v Česku
Železniční tratě na Slovensku
Seznam tratí podle KJŘ
Přehled tunelů na Slovensku
Seznam Společností
Kalendář
Dnes je 13. července 2020
Główna Biblioteka Komunikacyjna


318 Ząbkowice Śląskie Dworzec Mały - Dzierżoniów Śląski Dworzec Mały
Zahájení provozu
1900.06.01 Dzierżoniów Śląski Dworzec Mały - Pieszyce Górne (EGB) • 1900.10.01 Pieszyce Górne - Bielawa Zachodnia (EGB) • 1900.12.12 Bielawa Zachodnia - Srebrna Góra (EGB) • 1908.11.01 Ząbkowice Śląskie Dworzec Mały - Srebrna Góra (FMNK)
Zastavení veškeré dopravy
1974 Dzierżoniów Śląski Dworzec Mały - Bielawa Zachodnia (PKP) • 1977.05.21 Ostroszowice - Srebrna Góra (PKP) • 1987.06.30 Ząbkowice Śląskie Dworzec Mały - Srebrna Góra (PKP) [telegram]1987.12.09 Bielawa Zachodnia - Ostroszowice (PKP)
Zrušení tratě
1978 Dzierżoniów Śląski Dworzec Mały - Bielawa Zachodnia (PKP) • 1990 Ząbkowice Śląskie Dworzec Mały - Srebrna Góra (PKP) • 1994 Bielawa Zachodnia - Srebrna Góra (PKP)
Další informace:
Linia poza ewidencją PKP PLK
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě  
0.00zast+nákl280 Ząbkowice Śląskie Dworzec Mały (ZŚ) Zdjęcia320  137  
5.33zast301Stoszowice Dolne Zdjęcia
7.47zast320Stoszowice Górne Zdjęcia
9.12zast332Budzów Zdjęcia
12.38gr.własn.-PKP / DSDK
12.71žst394 Srebrna Góra Zdjęcia318a  
14.83žst389Jemna Zdjęcia
18.49žst354Grodziszcze Zdjęcia
21.38žst361Ostroszowice Zdjęcia
24.40zast+nákl380 Bielawa Nowa Zdjęcia
25.94zast366Kamieniczki
28.16zast318 Bielawa Zachodnia (BZ) Zdjęcia341  
28.30gr.własn.-DSDK / PKP
31.89žst335Pieszyce Górne Zdjęcia
33.03zast313Pieszyce Stadion Zdjęcia
34.30zast+nákl281Pieszyce Środkowe Zdjęcia
35.75zast+nákl267Pieszyce Północne Zdjęcia
38.94žst260 Dzierżoniów Śląski Dworzec Mały Zdjęcia137341  

Tabulky v jízdních řádech:
Data od
Data do
Číslo i název tabulky
1944.07.03
1945.09.24
154k
Reichenbach (Eulengebirge) Kleinbahnhof - Silberberg (Eulengebirge)
154n Silberberg (Eulengebirge) - Frankenstein (Schlesien) Kleinbahnhof
1946.07.14
1946.10.06
147
Ząbkowice n/Sadlną - Drobniszów
1946.10.07
1947.05.03
147
Ząbkowice n/Sadlną - Dzierżaniów


Stránka byla naposledy editována: 2020.04.22 - 00:16
Legenda
Označení:
- tratě elektrifikované
- tratě neelektrifikované
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tunel
- historické místo
- stanice uzlová
- ex stanice uzlová
- stanice styčná
- ex stanice styčná
- planký stanic
- fotky
- letecké fotky

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Objekty: (barevné ikony)
existující - v provozu, existující - opuštěné, existující - nesjízdné, neexistující - zrušené, snesené

Železniční kilometrů:
kurzíva km poloha (přibližné)
podtržené km poloha (převedená)


Kódy států:
AT - Rakousko
BA - Bosna a Hercegovina
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HR - Chorvatsko
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
UA - Ukrajina
Druh bodu:
(dř)dálkove řízení
AHrautomatické hradlo
AHr+vl.stautomatické hradlo+vlečkové stanoviště
cdpcentrální dispečerské pracoviště
d.st.hdříve st. hranice
důldůl hlubinný
hkhranice kraje / vojvodství
hmhistorické místo
hphranice pozemku
hrhradlo
hr+n.žsthradlo+nákladové nádraží
hr+náklhradlo+nákladiště
hr+och.sthradlo+ochranný stanoviště
hr+odbhradlo+odbočka
hr+vl.sthradlo+vlečkové stanoviště
kkkonec kolei
kkkřižovatka
linksměr trati
n.žstnákladové nádraží
n/unedostatek údajů
náklnákladiště
och.stochranný stanoviště
och.st+náklochranný stanoviště+nákladiště
och.st+výhochranný stanoviště+výhybna
odbodbočka
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+och.stodbočka+ochranný stanoviště
odb+výhodbočka+výhybna
odb+výh+och.stodbočka+výhybna+ochranný stanoviště
p.výhpřípojná výhybka
p.žstprůmyslová stanice
překládka
př.žstpřekládací nádraží
sl.zslužební zastávka
ststavědlo
st.hst. hranice
stsstyk trakčních soustav
t.žsttechnické nádraží
tbtarifní bod
tuneltunel
vlvlečka
vl.stvlečkové stanoviště
výhvýhybna
výhodbočka
výh.stvýhybkový stanoviště
výh+náklodbočka+nákladiště
výh+náklvýhybna+nákladiště
výh+p.výhvýhybna+přípojná výhybka
výh+vl.stodbočka+vlečkové stanoviště
zastzastávka
zast+AHrzastávka+automatické hradlo
zast+AHr+náklzastávka+automatické hradlo+nákladiště
zast+AHr+vlzastávka+automatické hradlo+vlečka
zast+Hrzastávka+hradlo
zast+Hr+náklzastávka+hradlo+nákladiště
zast+Hr+vl.stzastávka+hradlo+vlečkové stanoviště
zast+n.žstzastávka+nákladové nádraží
zast+náklzastávka+nákladiště
zast+nákl+p.výhzastávka+nákladiště+přípojná výhybka
zast+och.stzastávka+ochranný stanoviště
zast+odbzastávka+odbočka
zast+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+odb+vl.stzastávka+odbočka+vlečkové stanoviště
zast+odb+výhzastávka+odbočka+výhybna
zast+p.výhzastávka+přípojná výhybka
zast+t.žstzastávka+technické nádraží
zast+vlzastávka+vlečka
zast+vl.stzastávka+vlečkové stanoviště
zast+vl.st+náklzastávka+vlečkové stanoviště+nákladiště
zast+výhzastávka+výhybna
zast+výhzastávka+odbočka
zast+výh+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+výh+náklzastávka+výhybna+nákladiště
zkzměna kilometráže
žstželezniční stanice
žstželezniční stanice D3
zzzásobník - základka

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16848967 / 21090 / 8422 / 2604 / 6470.42)