polski čeština

Vyhledat stanice
Železniční tratě v Polsku (PLK)
Železniční tratě v Polsku (PMP-PW)
Přehled tunelů v Polsku
Železniční tratě v Česku (SŽDC)
Přehled tunelů v Česku
Omezení provozu v Česku
Železniční tratě na Slovensku (SŽDC)
Přehled tunelů na Slovensku
Železniční hraniční přechody
Seznam Společností
Kalendář
Dnes je 20. června 2019
Zahájení provozu
1848 Dobiegniew - Miejsce Historyczne 351/2 (SPE) [Dobiegniew - Krzyż]
1848 Miejsce Historyczne 351/2 - Krzyż (SPE) [Dobiegniew - Krzyż]
1903 granica państwa - Slavonice (KkStB)
Obnovení osobní dopravy
2005 Sławno - Darłowo (PKP)
Główna Biblioteka Komunikacyjna


97 Skawina - Żywiec
Zahájení provozu
1884.12.16 Sucha Beskidzka - Żywiec (GT) • 1884.12.22 Skawina - Miejsce Historyczne 97/1 (GT) • 1884.12.22 Miejsce Historyczne 97/3 - Sucha Beskidzka (GT) • 2014.12.14 Miejsce Historyczne 97/1 - Miejsce Historyczne 97/3 (PKP)
Změna trakční soustavy
1974.07.17 Skawina - Miejsce Historyczne 97/1 (PKP) • 1974.07.17 Miejsce Historyczne 97/3 - Sucha Beskidzka (PKP) • 1983.09.29 Sucha Beskidzka - Lachowice (PKP) • 1989.10.26 Lachowice - Żywiec (PKP) • 2014.12.14 Miejsce Historyczne 97/1 - Miejsce Historyczne 97/3 (PKP)
Inne informacje:
W związku z budową zbiornika wodnego w Świnnej Porębie w okresie 10.03.2014 - 15.12.2014 przełożono odcinek linii kolejowej w km 34.100,00 - 43.078,50 (istn. km 43+197,42). Tor kolejowy na odcinku Stryszów-Sucha Beskidzka przebiega m.in. po nowym nasypie hydrotechnicznym i czaszy zbiornika wodnego. Na nowej trasie wyposażonej w sieć trakcyjną zbudowano dwa mosty. W Dąbrówce nad rzeką Stryszawka powstała 4-przęsłowa, 234-metrowa przeprawa o wysokości 27 metrów. Większy prawie 400-metrowy most zbudowano w Zembrzycach nad Skawą. Ten 7-przęsłowy obiekt, na 24-metrowych podporach jest największym tego typu obiektem w Małopolsce.
Profil terenu po którym przebiega linia kolejowa - Pokaż / Ukryj
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě  
0.000žst215 Skawina (Sk) Zdjęcia94  
0.898vl214 met. Zakłady Metalurgiczne Skawina Zdjęcia
4.082zast222Rzozów Zdjęcia
7.212žst230Radziszów (Rd) Zdjęcia
10.340zast240Wola Radziszowska Zdjęcia
12.447zast244Podolany Zdjęcia
14.627žst251Leńcze (Le) Zdjęcia
18.765zast268Przytkowice Zdjęcia
~21.050p.výh290 Przytkowice Odgałęzienie97a  
22.255žst295 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona (KL) Zdjęcia117  
28.994žst404Stronie (St) Zdjęcia
33.115žst340Stryszów (Sy) Zdjęcia
34.615hm315 Miejsce Historyczne 97/1 97b  
40.825zast316Zembrzyce Zdjęcia
41.950hm319 Miejsce Historyczne 97/2 97b  
42.321výh (dř)320Zembrzyce Nowe Zdjęcia
43.197hm325 Miejsce Historyczne 97/3 97b  
44.343odb (dř)330 Sucha Beskidzka Północ Zdjęcia625  
46.239žst344 Sucha Beskidzka (Su) Zdjęcia98  
50.404zast388Stryszawa Zdjęcia
52.480žst405Lachowice (La) Zdjęcia
55.154zast445Lachowice Centrum Zdjęcia
58.604zast505Kurów Suski Zdjęcia
61.802zast561Hucisko (Hc) Zdjęcia
63.650hk-hranice vojvodství
65.100zast496Pewel Wielka
67.485zast460Pewel Wielka Centrum
70.252žst429Jeleśnia (Jl)
73.859zast393Pewel Mała
78.159žst561Żywiec Sporysz Zdjęcia
81.392žst [LCS]358 Żywiec (Że)139  

Tabulky v jízdních řádech:
Data od
Data do
Číslo i název tabulky
1944.07.03
1945.09.24
148q
Sucha - Saybusch
148s Bielitz Hauptbahnhof - Sucha
532b Krakau Hauptbahnhof - Zakopane
1946.07.14
1947.05.03
44
Kraków - Zakopane
1946.07.14
1947.05.03
45
Szczakowa / Siersza Wodna - Sucha
1946.07.14
1947.05.03
46
Sucha - Żywiec


Stránka byla naposledy editována: 2018.05.18 - 08:07
Legenda
Označení:
- tratě elektrifikované
- tratě neelektrifikované
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tunel
- historické místo
- stanice uzlová
- ex stanice uzlová
- stanice styčná
- ex stanice styčná
- planký stanic

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Objekty: (barevné ikony)
existující - v provozu, existující - opuštěné, existující - nesjízdné, neexistující - zrušené, snesené

Železniční kilometrů:
kurzíva km poloha (přibližné)
podtržené km poloha (převedená)


Kódy států:
AT - Rakousko
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
UA - Ukrajina
Druh bodu:
(dř)dálkove řízení
AHrautomatické hradlo
AHr+vl.stautomatické hradlo+vlečkové stanoviště
cdpcentrální dispečerské pracoviště
d.st.hdříve st. hranice
důldůl hlubinný
hkhranice kraje / vojvodství
hmhistorické místo
hphranice pozemku
hrhradlo
hr+n.žsthradlo+nákladové nádraží
hr+náklhradlo+nákladiště
hr+och.sthradlo+ochranný stanoviště
hr+odbhradlo+odbočka
hr+vl.sthradlo+vlečkové stanoviště
kkkonec kolei
kkkřižovatka
linksměr trati
n.žstnákladové nádraží
n/unedostatek údajů
náklnákladiště
och.stochranný stanoviště
och.st+náklochranný stanoviště+nákladiště
och.st+výhochranný stanoviště+výhybna
odbodbočka
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+och.stodbočka+ochranný stanoviště
odb+výhodbočka+výhybna
odb+výh+och.stodbočka+výhybna+ochranný stanoviště
p.výhpřípojná výhybka
p.žstprůmyslová stanice
překládka
př.žstpřekládací nádraží
sl.zslužební zastávka
st.hst. hranice
stsstyk trakčních soustav
t.žsttechnické nádraží
tbtarifní bod
tuneltunel
vlvlečka
vl.stvlečkové stanoviště
výhvýhybna
výhodbočka
výh.stvýhybkový stanoviště
výh+náklodbočka+nákladiště
výh+náklvýhybna+nákladiště
výh+p.výhvýhybna+přípojná výhybka
výh+vl.stodbočka+vlečkové stanoviště
zastzastávka
zast+AHrzastávka+automatické hradlo
zast+AHr+náklzastávka+automatické hradlo+nákladiště
zast+AHr+vlzastávka+automatické hradlo+vlečka
zast+Hrzastávka+hradlo
zast+Hr+náklzastávka+hradlo+nákladiště
zast+Hr+vl.stzastávka+hradlo+vlečkové stanoviště
zast+n.žstzastávka+nákladové nádraží
zast+náklzastávka+nákladiště
zast+nákl+p.výhzastávka+nákladiště+přípojná výhybka
zast+och.stzastávka+ochranný stanoviště
zast+odbzastávka+odbočka
zast+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+odb+vl.stzastávka+odbočka+vlečkové stanoviště
zast+odb+výhzastávka+odbočka+výhybna
zast+p.výhzastávka+přípojná výhybka
zast+t.žstzastávka+technické nádraží
zast+vlzastávka+vlečka
zast+vl.stzastávka+vlečkové stanoviště
zast+vl.st+náklzastávka+vlečkové stanoviště+nákladiště
zast+výhzastávka+výhybna
zast+výhzastávka+odbočka
zast+výh+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+výh+náklzastávka+výhybna+nákladiště
zkzměna kilometráže
žstželezniční stanice
žstželezniční stanice D3
zzzásobník - základka

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11515827 / 7139 / 8958 / 2215 / 5199.02)