polski čeština

Vyhledat stanice
Abecední seznam železničních
stanic a zastávek370 Bratislava hlavná stanica - Štúrovo št. hr. (SK/HU)
Zahájení provozu
1850.10.15 Štúrovo - granica państwa (CkDÁ) • 1850.12.16 Bratislava hlavná stanica - Štúrovo (CkDÁ)
Zprovoznění druhé koleje
1872 Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Vajnory (CkDÁ) • 1903 Bratislava-Vajnory - granica państwa (CkDÁ)
Změna trakční soustavy
1969.01.31 Bratislava hlavná stanica - Štúrovo (ČSD) [25kV/50Hz] • 1971.12.22 Štúrovo - granica państwa (ČSD) [25kV/50Hz]
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě  
54.364žst175 Bratislava hlavná stanica Zdjęcia360/1369/1380  
58.530zast140Bratislava-Vinohrady380  
~59.100zast135Bratislava zastávka
59.755odb (dř)140 Močiar369/13369/14  
64.032žst (dř)135 Bratislava-Vajnory369/11369/12  
68.024zast135Ivanka pri Dunaji
71.539žst130Bernolákovo
75.802zast130Veľký Biel
79.773žst130Senec
82.898zast125Reca
86.900hk-hranice kraje
89.543žst125Pusté Úľany
96.116žst125Sládkovičovo
~98.800zast125Košúty
103.060žst120 Galanta377  
108.923zast120Topoľnica
110.800hk-hranice kraje
114.339žst120 Šaľa372  
119.623žst120Trnovec nad Váhom
126.774zast120Jatov
130.700žst120Tvrdošovce
135.401žst120 Palárikovo375  
139.092zast120Ľudovítov
145.385žst120 Nové Zámky373/1391/1  
151.854žst120Dvory nad Žitavou
157.881žst130Pribeta
~162.900zast135Rúbaň
165.420žst140Strekov
171.155zast140Nová Vieska
175.232žst130Gbelce
179.260zast125Šarkan Zdjęcia
183.068žst125Mužla
187.350n.žst120Štúrovo tranzitná skupina
189.584žst120 Štúrovo398  
196.303žst120Kamenica nad Hronom
~198.050zast120Kováčov
201.572zast120Chľaba
203.394st.h-hranice státu SK / HU HU 70  

Tabulky v jízdních řádech:
Data od
Data do
Číslo i název tabulky
1894.05.01
1894.09.30
5
Bécs - Marchegg - Budapest Nyugati pályaudvar
1946.05.06
1947.05.03
31
(Praha - Brno -) Břeclav - Bratislava hlavné nádražie - Szob
2017.12.10
2019.12.14
130
Bratislava - Štúrovo - Szob, Palárikovo - Šurany


Stránka byla naposledy editována: 2018.12.07 - 19:49
Legenda
Označení:
- tratě elektrifikované
- tratě neelektrifikované
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tunel
- historické místo
- stanice uzlová
- ex stanice uzlová
- stanice styčná
- ex stanice styčná
- planký stanic

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Objekty: (barevné ikony)
existující - v provozu, existující - opuštěné, existující - nesjízdné, neexistující - zrušené, snesené

Železniční kilometrů:
kurzíva km poloha (přibližné)
podtržené km poloha (převedená)


Kódy států:
AT - Rakousko
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
UA - Ukrajina
Druh bodu:
(dř)dálkove řízení
AHrautomatické hradlo
AHr+vl.stautomatické hradlo+vlečkové stanoviště
cdpcentrální dispečerské pracoviště
d.st.hdříve st. hranice
důldůl hlubinný
hkhranice kraje / vojvodství
hmhistorické místo
hphranice pozemku
hrhradlo
hr+n.žsthradlo+nákladové nádraží
hr+náklhradlo+nákladiště
hr+och.sthradlo+ochranný stanoviště
hr+odbhradlo+odbočka
hr+vl.sthradlo+vlečkové stanoviště
kkkonec kolei
kkkřižovatka
linksměr trati
n.žstnákladové nádraží
n/unedostatek údajů
náklnákladiště
och.stochranný stanoviště
och.st+náklochranný stanoviště+nákladiště
och.st+výhochranný stanoviště+výhybna
odbodbočka
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+och.stodbočka+ochranný stanoviště
odb+výhodbočka+výhybna
odb+výh+och.stodbočka+výhybna+ochranný stanoviště
p.výhpřípojná výhybka
p.žstprůmyslová stanice
překládka
př.žstpřekládací nádraží
sl.zslužební zastávka
st.hst. hranice
stsstyk trakčních soustav
t.žsttechnické nádraží
tbtarifní bod
tuneltunel
vlvlečka
vl.stvlečkové stanoviště
výhvýhybna
výhodbočka
výh.stvýhybkový stanoviště
výh+náklodbočka+nákladiště
výh+náklvýhybna+nákladiště
výh+p.výhvýhybna+přípojná výhybka
výh+vl.stodbočka+vlečkové stanoviště
zastzastávka
zast+AHrzastávka+automatické hradlo
zast+AHr+náklzastávka+automatické hradlo+nákladiště
zast+AHr+vlzastávka+automatické hradlo+vlečka
zast+Hrzastávka+hradlo
zast+Hr+náklzastávka+hradlo+nákladiště
zast+Hr+vl.stzastávka+hradlo+vlečkové stanoviště
zast+n.žstzastávka+nákladové nádraží
zast+náklzastávka+nákladiště
zast+nákl+p.výhzastávka+nákladiště+přípojná výhybka
zast+och.stzastávka+ochranný stanoviště
zast+odbzastávka+odbočka
zast+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+odb+vl.stzastávka+odbočka+vlečkové stanoviště
zast+odb+výhzastávka+odbočka+výhybna
zast+p.výhzastávka+přípojná výhybka
zast+t.žstzastávka+technické nádraží
zast+vlzastávka+vlečka
zast+vl.stzastávka+vlečkové stanoviště
zast+vl.st+náklzastávka+vlečkové stanoviště+nákladiště
zast+výhzastávka+výhybna
zast+výhzastávka+odbočka
zast+výh+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+výh+náklzastávka+výhybna+nákladiště
zkzměna kilometráže
žstželezniční stanice
žstželezniční stanice D3
zzzásobník - základka

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (13524305 / 10839 / 3818 / 2429 / 5567.85)