polski čeština

Vyhledat stanice
Abecední seznam železničních
stanic a zastávek151 Kraľovany - Suchá Hora št. hr. (SK/PL)
Zahájení provozu
1898.12.20 Kraľovany - Oravský Podzámok (KOB) • 1899.06.18 Oravský Podzámok - Tvrdošín (KOB) • 1899.12.21 Tvrdošín - granica państwa (KOB)
Zastavení veškeré dopravy
1975.01.01 Trstená - Suchá Hora (ČSD)
Zrušení tratě
1945 Suchá Hora - granica państwa (ČSD)
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě  
0.102žst433 Kraľovany Zdjęcia103105  
0.269tunel435Tunel (96 m) - Oravský Zdjęcia
0.511vl437 kłm Mílovo lom Zdjęcia
~2.960zast434Kraľovany zastávka /pôvodná lokalita/
4.175zast446Kraľovany zastávka Zdjęcia
~5.840zast450Párnica zastávka Zdjęcia
8.434žst458Párnica Zdjęcia
11.086zast460Istebné Zdjęcia
13.389zast+nákl465Veličná Zdjęcia
15.672zast473Dolný Kubín zastávka Zdjęcia
17.275žst476Dolný Kubín Zdjęcia
18.702vl480 skład. Záskalie Zdjęcia
19.787zast481Mokraď Zdjęcia
20.949zast488Bziny Zdjęcia
23.547žst499Medzibrodie nad Oravou Zdjęcia
27.491žst506Oravský Podzámok Zdjęcia
28.732zast512Oravský Podzámok zastávka
30.760zast518Horná Lehota Zdjęcia
33.868zast526Sedliacka Dubová Zdjęcia
35.255žst530Dlhá nad Oravou Zdjęcia
39.246zast543Krivá Zdjęcia
41.810zast+nákl566Podbiel Zdjęcia
45.308zast565Nižná /pôvodná lokalita/ Zdjęcia
46.415zast+výh563Nižná Zdjęcia
48.638zast569Krásna Horka Zdjęcia
51.188žst576Tvrdošín Zdjęcia
53.571vl590 roln. Hámričky Zdjęcia
54.670zast602Trstená-Vápenica Zdjęcia
56.450žst615Trstená Zdjęcia
61.230žst693Liesek Zdjęcia
70.030žst770Suchá Hora Zdjęcia
70.410st.h-hranice státu PL 118  

Tabulky v jízdních řádech:
Data od
Data do
Číslo i název tabulky
2019.12.15
2020.12.12
181
Kraľovany - Trstená

Tabulky v jízdních řádech:
Data od
Data do
Číslo i název tabulky
1946.05.06
1947.05.03
36a
Kraľovany - Suchá Hora
2017.12.10
2019.12.14
181
Kraľovany - Trstená


Stránka byla naposledy editována: 2020.07.12 - 16:57
Legenda
Označení:
- tratě elektrifikované
- tratě neelektrifikované
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tunel
- historické místo
- stanice uzlová
- ex stanice uzlová
- stanice styčná
- ex stanice styčná
- planký stanic
- fotky
- letecké fotky

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Objekty: (barevné ikony)
existující - v provozu, existující - opuštěné, existující - nesjízdné, neexistující - zrušené, snesené

Železniční kilometrů:
kurzíva km poloha (přibližné)
podtržené km poloha (převedená)


Kódy států:
AT - Rakousko
BA - Bosna a Hercegovina
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HR - Chorvatsko
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
UA - Ukrajina
Druh bodu:
(dř)dálkove řízení
AHrautomatické hradlo
AHr+vl.stautomatické hradlo+vlečkové stanoviště
cdpcentrální dispečerské pracoviště
d.st.hdříve st. hranice
důldůl hlubinný
hkhranice kraje / vojvodství
hmhistorické místo
hphranice pozemku
hrhradlo
hr+n.žsthradlo+nákladové nádraží
hr+náklhradlo+nákladiště
hr+och.sthradlo+ochranný stanoviště
hr+odbhradlo+odbočka
hr+vl.sthradlo+vlečkové stanoviště
kkkonec kolei
kkkřižovatka
linksměr trati
n.žstnákladové nádraží
n/unedostatek údajů
náklnákladiště
och.stochranný stanoviště
och.st+náklochranný stanoviště+nákladiště
och.st+výhochranný stanoviště+výhybna
odbodbočka
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+och.stodbočka+ochranný stanoviště
odb+výhodbočka+výhybna
odb+výh+och.stodbočka+výhybna+ochranný stanoviště
p.výhpřípojná výhybka
p.žstprůmyslová stanice
překládka
př.žstpřekládací nádraží
sl.zslužební zastávka
ststavědlo
st.hst. hranice
stsstyk trakčních soustav
t.žsttechnické nádraží
tbtarifní bod
tuneltunel
vlvlečka
vl.stvlečkové stanoviště
výhvýhybna
výhodbočka
výh.stvýhybkový stanoviště
výh+náklodbočka+nákladiště
výh+náklvýhybna+nákladiště
výh+p.výhvýhybna+přípojná výhybka
výh+vl.stodbočka+vlečkové stanoviště
zastzastávka
zast+AHrzastávka+automatické hradlo
zast+AHr+náklzastávka+automatické hradlo+nákladiště
zast+AHr+vlzastávka+automatické hradlo+vlečka
zast+Hrzastávka+hradlo
zast+Hr+náklzastávka+hradlo+nákladiště
zast+Hr+vl.stzastávka+hradlo+vlečkové stanoviště
zast+n.žstzastávka+nákladové nádraží
zast+náklzastávka+nákladiště
zast+nákl+p.výhzastávka+nákladiště+přípojná výhybka
zast+och.stzastávka+ochranný stanoviště
zast+odbzastávka+odbočka
zast+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+odb+vl.stzastávka+odbočka+vlečkové stanoviště
zast+odb+výhzastávka+odbočka+výhybna
zast+p.výhzastávka+přípojná výhybka
zast+t.žstzastávka+technické nádraží
zast+vlzastávka+vlečka
zast+vl.stzastávka+vlečkové stanoviště
zast+vl.st+náklzastávka+vlečkové stanoviště+nákladiště
zast+výhzastávka+výhybna
zast+výhzastávka+odbočka
zast+výh+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+výh+náklzastávka+výhybna+nákladiště
zkzměna kilometráže
žstželezniční stanice
žstželezniční stanice D3
zzzásobník - základka

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (17357180 / 16153 / 3198 / 2630 / 6599.69)