polski čeština

Vyhledat stanice
Abecední seznam železničních
stanic a zastávek
Seznam železničních tratí
TratěSpojky a spojovací
Tratě
Trať 201 (širokoroz.)
(Lwów -) Užok býv. št. hr. [PL/ČSR] - Čop
Trať 201a (širokoroz.)
Historické miesto 202/1 - Historické miesto 202/2
Trať 201b (širokoroz.)
Historické miesto 202/3 - Historické miesto 202/4
Trať 202 (širokoroz.)
(Moskva -) Skotarský býv. št. hr. [PL/ČSR] - Čop
Trať 203 (širokoroz.)
Baťovo - Slatinské Doly I
Trať 204 (širokoroz.)
Královo nad Tisou - Ďakovo št. hr. [UA/RO]
Trať 205 (širokoroz.)
(Debrecen -) Teresva - Teresva št. hr. [UA/RO] (- Valea Vișeului)
Trať 206
(Cămara Sighet -) Slatinské Doly št. hr. [RO/UA] - Slatinské Doly I
Trať 207
(Bocicoi -) Velký Bočkov št. hr. [RO/UA] - Velký Bočkov
Trať 208 (širokoroz.)
(Stanisławów -) Zimir býv. št. hr. [PL/ČSR] - Trebušany št. hr. [UA/RO] (- Valea Vișeului)
Trať 209 (širokoroz.)
Užhorod - Užhorod ŠRT št. hr. [UA/SK] (- Haniska pri Košiciach)
Trať 210 (širokoroz.)
Slatinské Doly II - Velký Bočkov
Trať 211 (širokoroz.)
Čop - Čop ŠRT št. hr. [UA/SK]
Trať 212 (širokoroz.)
Čop - Záhony št. hr. [UA/HU]
Trať 213 (širokoroz.)
Baťovo - Salovka št. hr. (UA/HU)
Trať 291
Čop - Čop št. hr. [UA/SK]
Trať 292
Čop - Záhony št. hr. [UA/HU]
Trať 293
Užhorod - Užhorod št. hr. [UA/SK] (- Bánovce nad Ondavou)
Trať 294
Mukačevo překladiště - Čop
Trať 295
Baťovo - Ďakovo št. hr. [UA/RO]
Trať 296
Baťovo - Salovka št. hr. (UA/HU)
Trať 2001 (úzkoroz.)
Teresva malé nádraží - Neresnice
Trať 2002 (úzkoroz.)
Berehovo - Kušnice
Trať 2002a (úzkoroz.)
Historické miesto 2002/1 - Historické miesto 2002/3
Trať 2003 (úzkoroz.)
Sevluš malé nádraží - Chmelník
Trať 2004 (úzkoroz.)
Iršava - Kamjanka
Trať 2005 (úzkoroz.)
Užhorod Radvanka - AntalovcePodkarpatská Rus / Закарпаття
Krajské město: Užhorod • Počet obyvatel: 1.258.155 • Rozloha: 12.777 km2Web: carpathia.gov.ua

Abecední seznam železničních stanic a zastávek

===== Body na obvyklerozchodné trati =====
Barkasovo (st)
Baťovo (st)
Bedevla (po)
Bělín (po)
Beňa (po)
Berehovo (st)
Berlebaš (st)
Bilá Církev (po)
Boroňava (po)
Boržava-Mužijovo (st)
Boutraď (po)
Buštino (st)
Černá Hora (po)
Černá Hora (bsz)
Černá Hora /původní lokalita/ (po)
Černý Ardov (st)
Četovo (po)
Čiňaďovo (po)
Čiňaďovo zastávka (po)
Čop (st)
Dachna (po)
Ďakovo (st)
Domanice (st)
Doubrava (po)
Dovhé zastávka (po)
Dračiny (po)
Dubriniče (st)
Dubriniče zastávka (po)
Eseň (po)
Eseň výhybka (st)
Fančikovo (po)
Hankovice (st)
Historické miesto 202/1 (mh)
Historické miesto 202/2 (mh)
Historické miesto 202/3 (mh)
Historické miesto 202/4 (mh)
Homok (po)
Hrušovo (po)
Huklivy (po)
Chust (st)
Jablonov (po)
Jasiňa (st)
Kamenica nad Uhom (st)
Karpaty (po)
Kevelov (po)
Klučárky (st)
Km 1639 (po)
Km 1641 (po)
Km 172 (po)
Km 1727 (ps)
Km 202 (po)
Km 263 (podg)
Km 3 (mij)
Km 67 (podg)
Kolčino (st)
Kostrina (st)
Královo nad Tisou (st)
Kvasy (po)
Lazeština (po)
Luh (po)
Malý Berezný (po)
Minaj (po)
Mirča (po)
Mukačevo (st)
Mukačevo překladiště (po+podg)
Mukačevo tabáková továrna (po)
Nelipeno (po)
Nevické (po)
Nevické Podhradí (po)
Nové Selo (po)
Onokovce (po)
Osa (po)
Palov (stt)
Paseka (po)
Perečín (st)
Porohy (po)
Rachov (st)
Rokosov (st)
Rokosov zastávka (po)
Ruské Pole (po)
Salamúnová (mij)
Saldoboš (po)
Salovka (stt)
Sasovka (po)
Sasovo (po)
Sekernice (po)
Serně (po)
Sevluš (st)
Skotarský (st)
Slatinské Doly I (st)
Slatinské Doly II (st)
Slatinské Doly-Nemocnica (po)
Soľ (st)
Stavné (st)
Stavné obec (po)
Strabičovo-Goronda (st)
Stráž pri Čope (po)
Surty (st)
Svalava (st)
Svoboda (po)
Šerbín (st)
Šišlovce (po)
Škola-Internát (po)
Šom-Kosino (st)
Ťačovo (st)
Tarnovce (po+ład)
Téglás (po)
Tekovo (po+posł)
Teresva (st)
Teresva odb. (podg)
Trebušany (po)
Ustěriky (po)
Užhorod (st)
Užhorod II (stt)
Užhorod zastávka (po)
Užok (po)
Užok /původní lokalita/ (st)
Veliká Bakta (po)
Veliká Běhaň (po)
Velká Kopaňa (po)
Veľký Berezný (st)
Velký Bočkov (st)
Verjacja (po)
Vilchovatý (po)
Volosianka (st)
Volovec (st)
Voročov (po)
Výlok (po)
Výškovo nad Tisou (po+ład)
Zábroď (po)
Záhorb (po)
Zaňka (po)
Záříčí (po)
Zimir (po)
zm_2002 (zk)
Žornavý (st)


===== Body na úzkorozchodné trati =====
Antalovce (po+ład)
Ardov (po+bsz)
Ardov /původní lokalita/ (po)
Berehovo malé nádraží (st) Zdjęcia
Berehy (po)
Bílky (po+ład)
Černý Potok (po)
Doubravka nad Boržavou (po)
Dovhé (po+ład)
Dravce (po)
Historické miesto 2002/1 (mh)
Historické miesto 2002/2 (mh)
Historické miesto 2002/3 (mh)
Hluboký (po)
Chlumec u Užhorodu (po+ład)
Chmelník (st)
Chmelník zastávka (po)
Chudlovo (po)
Ilnice (po)
Imstičovo (po)
Iršava (st) Zdjęcia
Iršava trh (po)
Kamjanka (po+ład)
Kiďouš (po+ład)
Kivjažď (po)
Křivé (po)
Kušnice (st)
Lachovce-Čertež (po)
Lukovo (po)
Neresnice (st)
Nižní Remety (po)
Nové Selo (po)
Olešník (po)
Osoj (po+ład)
Podhrb (po)
Ruské Komárovce (po)
Seredné (po+ład)
Sevluš malé nádraží (st)
Suchá-Broňka (po+ład)
Šalanky (po)
Tašnad (po)
Teresva malé nádraží (st)
Trnovo nad Teresvou (po+ład)
Užhorod Radvanka (po+ład)
Vlkovyje (po)
Vyšní Remety (po)
Vyšní Slatina (po)
Zadné (po+ład)
Zadné zastávka (po)
Záříčí-Selce (po) Zdjęcia


===== Železniční tunely =====
Beskid (tunel)
Beskid II (tunel)
Beskid III (tunel)
Beskid IV (tunel)
Kvasovský I (tunel)
Kvasovský II (tunel)
Opolonský I (tunel)
Opolonský II (tunel)
Opolonský III (tunel)
Sojmulský (tunel)
Šerbínský I (tunel)
Šerbínský II (tunel)
Šerbínský II /starý/ (tunel)
Šerbínský III (tunel)
Užocký (tunel)
Voronenský (tunel)
Zimirský (tunel)
Zdjęcia Dron • Zdjęcia Obrazová dokumentace pro 3 z 203 bodů (1,48%)

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21042417 / 14665 / 9943 / 2883 / 7298.79)