polski česky

Polsko
Železniční tratě
Železniční tratě (PMP-PW)
Železniční tratě (KG Adamów)
Přehled tunelů
Česko
Železniční tratě
Elektrizace tratí
Seznam tratí podle KJŘ
Přehled tunelů
Zaniklé tratě
Omezení provozu
Slovensko
Železniční tratě
Elektrizace tratí
Seznam tratí podle KJŘ
Přehled tunelů
Podkarpatská Rus
Železniční tratě
Elektrizace tratí
Přehled tunelů
Seznam Společností
Kalendář
Dnes je 29. června 2022
Zahájení provozu
1892 Opava východ - Horní Benešov (KFNB)
1902 Louny - Libochovice (kkStB)
Elektrizace tratí
1934 Mysłakowice - Karpacz (DRG) [15kV/16 2/3Hz]
1984 Pawłowice Śląskie - Jastrzębie Zdrój (PKP)
Główna Biblioteka Komunikacyjna


Databáze železničních tratí


Vyhledat stanice:

Seznam železničních tratí v Polsku


Seznam železničních tratí v Česku


Seznam železničních tratí na Slovensku


Seznam železničních tratí v Podkarpatské Rusi


Seznam ostatních železničních tratí


Zasady numeracji linii kolejowych w Polsce

Dla co bardziej wytrwałych poszukiwaczy setek niezliczonych linii na naszej stronie, publikujemy poniżej zasady numeracji wszelkich odcinków linii kolejowych, łącznic i torów łączących, którym po dziś dzień nikt żadnego numeru nie nadał, co było spowodowane likwidacją tych odcinków przed wprowadzeniem wykazu linii D29, wykazu w którym zasady numeracji też nie są do końca jasne i chętnie byśmy porozmawiali sobie z osobą, która obowiązujące numery wymyśliła, co weszło wszystkim w krew tak bardzo, że dziś traktuje się je jako oczywistość nie do podważenia. Zasady numeracji linii dotychczas nienumerowanych powstały po wielotygodniowych przemyśleniach dwóch najbardziej zakręconych na tym punkcie facetów. Ale jeśli ktoś ma jakieś uwagi, prosimy je zgłaszać redakcji atlasu kolejowego, czyli nam! Zasady są dość proste.
Każdy nienumerowany dotychczas odcinek kolejowy normalnotorowy, otrzymuje numer trzycyfrowy wraz z literą dodatkową na końcu. Numer ten dla uszanowania pracy osoby, która stworzyła wykaz D29, pochodzi od linii, która posiada już numer w tym wykazie, a przy której znajduje się km 0.000 lub inny początek linii nienumerowanej. Kolejność liter dodatkowych jest zdeterminowana kolejnością odchodzenia linii nienumerowanych od linii numerowanej, czyli np. pierwsza linia dotychczas nienumerowana odchodząca od linii 273, otrzymuje numer 273a i dalej zgodnie ze wzrostem kilometrażu 273b, 273c itd. Jeśli linia kolejowa nienumerowana nie ma początku przy żadnej linii kolejowej numerowanej, czyli np. zaczynała się za granicą (np. Bad Freienwalde – Cedynia) lub bierze początek na stacji niepołączonej w żaden sposób z siecią kolejową – otrzymuje numer najbliżej przebiegającej linii kolejowej, z dodatkiem liter z końca alfabetu. Czyli linia Granica Państwa – Świnoujście – Granica Państwa zlikwidowana w 1945 roku, na której częściowym śladzie odbudowano tor do nowego przystanku Świnoujście Centrum – otrzymuje numer 401z. Wszelkie odcinki końcowe linii numerowanych, które z różnych względów nie otrzymały numerów, otrzymują taki sam numer jak w wykazie D29, a więc stają się niejako przedłużeniem linii właściwej. Przykładem niech będzie linia Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój, która otrzymuje brzmienie Kłodzko Nowe – Słone Kłodzkie, czy linia Ząbkowice Śląskie – Bielawa Zachodnia, która otrzymuje brzmienie Ząbkowice Śląskie – Dzierżoniów Śląski, gdyż taki był jej ostatni kilometraż. Jednak odcinek Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów Śląski już nie istniał, gdy nadawano numer pozostałej części linii. Linie nienumerowane odchodzące od linii nienumerowanych, otrzymują kolejną literę alfabetu i tak do skutku. Łącznice i tory łączące, które będą wymagały ponumerowania z oczywistych względów, dostają numery według takich samych zasad. Linie kolejowe, którym PKP lub PLK nadały numer wcześniej przypisany innej linii kolejowej, otrzymują numer historyczny, gdyż podstawą wykazu linii kolejowych na naszej stronie jest instrukcja D29 z 1985 roku, czyli ta pierwsza z pierwszych, w której ujęto użytkowaną dziś numerację. A numer użyty ponownie otrzymuje wyróżnik literowy. Przykładem niech będzie linia nr 250 Kisielice – Biskupiec Pomorski Miasto, której numer przeszedł na linię Gdańsk Główny (a obecnie Gdańsk Śródmieście) – Rumia. Linia ta otrzymuje nr 250A. Przyjęto również zasadę, że wszelkie tory kolejowe biegnące do wojskowych przepraw rezerwowych oraz portów rzecznych otrzymują swój numer. Numer dostają też wszelkie bocznice, które kończą się lub kończyły stacją zakładową, posiadającą zdolność zapowiadania pociągów ze stacją PKP. Koleje przemysłowe obowiązuje taka sama zasada. Jedynie linie kolei piaskowych otrzymują dużą literę P przed numerem, który już dostały onegdaj od PMP-PW. Podobne zasady obowiązują przy numeracji linii wąskotorowych. Jednak, że liniom tym nie nadano, żadnych oficjalnych numerów, którymi by się szeroko posługiwano (otrzymały tylko numery potrzebne dla spraw geodezyjnych), to zasady nadania numerów głównych przyjmuje się w sposób łatwo pojmowalny. Wszelkie numery linii wąskotorowych są czterocyfrowe. Pierwsza cyfra oznacza oficjalny numer DOKP, czyli dawnych Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych. Są to cyfry od 1 do 8. Pod uwagę bierze się tu ostatnią dyrekcję, która odpowiadała za daną kolej wąskotorową. Wyjątku nie stanowi również Bogatyńska Kolej Dojazdowa, która wprawdzie po likwidacji Zarządu Kolei Dojazdowych we Wrocławiu przeszła pod odpowiednie struktury kolei normalnotorowej, co oznacza, że np. jej parowozy naprawiono w lokomotywowni Węgliniec a nie w Krośniewicach. Kolejne trzy cyfry to numer porządkowy kolei, a ich kolejność jest przyporządkowana odległości kolejowej stacji stycznej od głównej stacji w mieście, w którym znajdowała się siedziba DOKP. Główne linie wąskotorowe otrzymują wiec np. numery 5001, 5002, 5003 itd. Linie odchodzące od tych głównych linii tak samo. Wszystko za kolejnością. W przypadku węzła, w którym km 0.000 jest przypisany dwóm i więcej liniom, kolejność dyktują litery alfabetu, na które zaczynają się nazwy stacji końcowej. Wszelkie linie boczne, krótsze i inne mniejszego znaczenia otrzymują dodatkowe litery. Wyjątkiem są tylko Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, które otrzymały numerację taką samą jaką posiadały w służbowym rozkładzie jady PKP z wyprzedzającą je cyfrą 4. Wszelkie inne linie wąskotorowe, które zostaną odkryte w różnej dokumentacji dostaną kolejny wolny numer lub literę, jeśli odchodziły od linii już posiadającej swój numer. Przemysłowe sieci kolei wąskotorowych, jeśli tylko posiadały kilometraż, również dostaną kolejne wolne numery w danej dyrekcji.
I jeszcze jedno: wszelkie linie w atlasie otrzymują kilometraż, który posiadają obecnie lub ostatni istniejący na danym odcinku. Wyjątek stanowią linie, na których PKP zrobiły taki burdel z kilometrażem, że głowa mała. Przykładem niech tu będzie dawna linia kolejki Sowiogórskiej, która po wojnie otrzymała kilometraż biegnący ze stacji Kondratowice do stacji Radków mimo iż odcinek Srebrna Góra – Wolibórz nie istniał w 1945 roku. W późniejszym okresie linia ta miała swój początek (od km 0.000) na stacji Wolibórz, później Dzikowiec Kłodzki a dziś jest to stacja Nowa Ruda Słupiec. Linii tej nadaliśmy numer 327, nazwę Srebrna Góra – Radków i kilometraż biegnący właśnie od stacji Kondratowice, jako ostatni kilometraż PKP dla całego odcinka. Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że wszelkie dawne odcinki powstałe na skutek przełożeń linii kolejowych w nowe miejsce otrzymują numer linii właściwej i tak samo wyróżnik literowy.

Zasady numeracji linii kolejowych w Czechach i na Słowacji

Czechy i Słowacja niestety nie posiadają jednolitej numeracji linii kolejowych. A wręcz przeciwnie - mają różne cztery rodzaje. Są to: numery linii kolejowych według tabel rozkładu jazdy, numery wg urzędowych pozwoleń, numery wg tabel pomiarowych linii oraz numery dla wykazu ruchu pociągów. Wszystkie wymienione numeracje są niespójne, co więcej zmieniają się każdorazowo w przypadku zmian rozkładów jazdy. Dodatkowo linie kolejowe są poszatkowane na części nawet w przypadku wspólnego kilometrażu. W tym miejscu warto przypomnieć, że na terenie Czech i Słowacji linie kolejowe posiadają swój dawny kilometraż nadany za czasów ich budowy, a więc z czasów Austro-Węgierskich.
Aby uniknąć problemu częstych zmian numerów linii kolejowych oraz w celu uporządkowania zdecydowaliśmy się na wprowadzenie własnego niezmiennego systemu numeracji. Każda osoba, która się interesuje transportem kolejowym w Czechach i na Słowacji (dawnej Czechosłowacji) wie (lub nie), iż na terenie tych państw istnieją 4 strefy numeracyjne stworzone dla celów ewidencyjnych. A mianowicie: strefa nr 1 – Słowacja, 3 – Śląsk, Morawy oraz część Wysoczyzny, 5 Północno-zachodnia część Czech oraz 7 Południowo-zachodnia część Czech.
Aby wprowadzić porządek w bazie danych oraz usystematyzować numerację, poprzednie odcinki linii kolejowych zostały „złączone” w całość wg ich kilometrażu. Numeracja linii zaczyna się odpowiednio od 1, 3, 5 oraz 7. Cyfra ta jest uzależniona od tego, w której strefie numeracyjnej linia kolejowa ma swój początek kilometrowania. W przypadku strefy piątej ze względu na mnogość linii, ich numeracja rozpoczyna się również na cyfrę 6. Kolejność nadawania numerów linii uzależniona jest od roku budowy jej pierwszego odcinka – nie koniecznie tego od zerowego kilometra. Wszystkie dawne przebiegi linii (w przypadku ich przełożeń) otrzymują indeksy w postaci liter. Tak więc np. linia 301a to dawny przebieg odcinka linii 301 itd.
Łącznice i tory łączące w obu państwach rozpoczynają się od cyfry 9. Linie wąskotorowe otrzymały numery czterocyfrowe, odpowiednio od strefy rozpoczynające się od cyfr 1, 3, 5 i 7.
Mamy nadzieję, że ten bezprecedensowy oraz nowatorski sposób numeracji linii kolejowych będzie przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich.


Železničních bodů zapsána v databázi: 17674, body z fotodokumentace: 3731


Naposledy upravené položky:

  Název boduRegionMapa  Poslední změna  
  Dąbie n/Nerem (st)(Wielkopolskie)
053Nb18
2022.06.29 - 09:37 
  Kraski (st)(Łódzkie)
053Nb18
2022.06.29 - 09:37 
  Kłudna (st)(Łódzkie)
053Nb18
2022.06.29 - 09:37 
  Poddębice (st)(Łódzkie)
053Nb19
2022.06.29 - 09:36 
  Otok (st)(Łódzkie)
053Nb20
2022.06.29 - 09:36 
  Turzynów (po)(Wielkopolskie)
054Pb17
2022.06.29 - 09:35 
  Krzewie (st)(Łódzkie)
054Rb17
2022.06.29 - 09:35 
  Nowe Kutnowskie (po)(Łódzkie)
054Rb17
2022.06.29 - 09:35 
  Sklęczki (po)(Łódzkie)
054Sb17
2022.06.29 - 09:35 
  Stara Wieś (stth)(Łódzkie)
054Sb17
2022.06.29 - 09:34 
  Rutkowice (po)(Kujawsko-pomorskie)
042Rb16
2022.06.29 - 09:34 
  Ostrowy (st)(Łódzkie)
042Rb16
2022.06.29 - 09:34 
  Strzelce Kujawskie (st) Zdjęcia(Łódzkie)
042Sb16
2022.06.29 - 09:33 
  Raciborów Kutnowski (po)(Łódzkie)
042Rb16
2022.06.29 - 09:33 
  Florek (stth)(Łódzkie)
054Rb17
2022.06.29 - 09:32 
  Kutno Azory (po)(Łódzkie)
054Rb17
2022.06.29 - 09:32 
  Kutno (st)(Łódzkie)
054Rb17
2022.06.29 - 09:32 
  Witonia (st)(Łódzkie)
054Rb17
2022.06.29 - 09:32 
  Gawrony (po)(Łódzkie)
054Rb18
2022.06.29 - 09:31 
  Łęczyca (st)(Łódzkie)
054Rb18
2022.06.29 - 09:31 
  Sierpów (po)(Łódzkie)
054Rb18
2022.06.29 - 09:31 
  Ozorków (st)(Łódzkie)
054Rb18
2022.06.29 - 09:31 
  Ozorków Nowe Miasto (po)(Łódzkie)
054Rb18
2022.06.29 - 09:31 
  Chociszew (st)(Łódzkie)
054Rb19
2022.06.29 - 09:31 
  Skalmierz (po)(Łódzkie)
053Lb20
2022.06.29 - 07:23 
  Łódź Fabryczna /poprzednia lokalizacja/ (st)(Łódzkie)
054Sb20
2022.06.29 - 00:08 
  Łódź Niciarniana /poprzednia lokalizacja/ (po)(Łódzkie)
054Sb20
2022.06.29 - 00:08 
  Złotniki Kutnowskie (po)(Łódzkie)
054Sb17
2022.06.29 - 00:04 
  Żychlin (st)(Łódzkie)
054Tb17
2022.06.29 - 00:04 
  Zosinów (po)(Łódzkie)
054Tb17
2022.06.29 - 00:03 
  Jackowice (st)(Łódzkie)
055Ub17
2022.06.29 - 00:03 
  Niedźwiada Łowicka (po)(Łódzkie)
055Ub17
2022.06.29 - 00:03 
  Mysłaków (po)(Łódzkie)
055Vb18
2022.06.29 - 00:01 
  Jasionna Łowicka (po)(Łódzkie)
055Vb17
2022.06.29 - 00:01 
  Kęszyce (po)(Łódzkie)
055Wb17
2022.06.28 - 23:59 
  Nowa Sucha /poprzednia lokalizacja/ (po)(Mazowieckie)
055Wb17
2022.06.28 - 23:59 
  Nowa Sucha (po)(Mazowieckie)
055Wb17
2022.06.28 - 23:59 
  Łowicz Główny (st)(Łódzkie)
055Vb17
2022.06.28 - 23:57 
  Łowicz Główny ŁG1 (podg)(Łódzkie)
055Vb18
2022.06.28 - 23:57 
  Placencja (podg)(Łódzkie)
055Vb18
2022.06.28 - 23:57 
  Bobrowniki (po)(Łódzkie)
055Vb18
2022.06.28 - 23:57 
  Bełchów (st)(Łódzkie)
055Vb18
2022.06.28 - 23:56 
  Sierakowice Skierniewickie (po)(Łódzkie)
055Vb18
2022.06.28 - 23:56 
  Mokra (po)(Łódzkie)
055Vb18
2022.06.28 - 23:56 
  Skierniewice R86 (podg)(Łódzkie)
055Vb18
2022.06.28 - 23:56 
  Skierniewice R402 (rozj)(Łódzkie)
055Wb18
2022.06.28 - 23:55 
  Łódź Dąbrowa Przemysłowa (stt)(Łódzkie)
054Sb20
2022.06.28 - 23:54 
  Łódź Olechów R161 (rozj)(Łódzkie)
054Tb20
2022.06.28 - 23:46 
  Łódź Olechów (stt)(Łódzkie)
054Tb20
2022.06.28 - 23:46 
  Łódź Olechów R82 (rozj)(Łódzkie)
054Tb20
2022.06.28 - 23:45 
  Łódź Andrzejów Szosa (po)(Łódzkie)
054Tb20
2022.06.28 - 23:45 
  Łódź Dąbrowa (po)(Łódzkie)
054Sb20
2022.06.28 - 23:44 
  Grotniki (po)(Łódzkie)
054Rb19
2022.06.28 - 23:43 
  Zgierz Kontrewers (po+mij)(Łódzkie)
054Rb19
2022.06.28 - 23:43 
  Zgierz Północ (po+mij)(Łódzkie)
054Sb19
2022.06.28 - 23:43 
  Zgierz Jaracza (po)(Łódzkie)
054Sb19
2022.06.28 - 23:43 
  Łódź Radogoszcz Wschód (po)(Łódzkie)
054Sb19
2022.06.28 - 23:43 
  Łódź Arturówek (po)(Łódzkie)
054Sb19
2022.06.28 - 23:43 
  Łódź Warszawska (po)(Łódzkie)
054Sb19
2022.06.28 - 23:42 
  Łódź Radogoszcz (st)(Łódzkie)
054Sb19
2022.06.28 - 23:41 
  Łódź Marysin (po+mij)(Łódzkie)
054Sb19
2022.06.28 - 23:41 
  Łódź Stoki (po)(Łódzkie)
054Sb20
2022.06.28 - 23:41 
  Łódź Żabieniec (st)(Łódzkie)
054Sb19
2022.06.28 - 23:39 
  Łódź Radogoszcz Zachód (po)(Łódzkie)
054Sb19
2022.06.28 - 23:39 
  Zgierz (st)(Łódzkie)
054Sb19
2022.06.28 - 23:39 
  Smardzew (po)(Łódzkie)
054Sb19
2022.06.28 - 23:39 
  Glinnik Wieś (po)(Łódzkie)
054Sb19
2022.06.28 - 23:39 
  Glinnik (po+mij)(Łódzkie)
054Sb19
2022.06.28 - 23:38 
  Swędów (po)(Łódzkie)
054Sb19
2022.06.28 - 23:38 
  Stryków (st)(Łódzkie)
054Tb19
2022.06.28 - 23:38 
  Bratoszewice /poprzednia lokalizacja/ (po)(Łódzkie)
054Tb19
2022.06.28 - 23:37 
  Bratoszewice (po)(Łódzkie)
054Tb19
2022.06.28 - 23:37 
  Głowno (st)(Łódzkie)
054Tb18
2022.06.28 - 23:37 
  Kamień Łowicki (po)(Łódzkie)
055Ub18
2022.06.28 - 23:37 
  Domaniewice Centrum (po)(Łódzkie)
055Ub18
2022.06.28 - 23:36 
  Domaniewice (st)(Łódzkie)
055Ub18
2022.06.28 - 23:36 
  Grudze (po)(Łódzkie)
055Ub18
2022.06.28 - 23:36 
  Łowicz Przedmieście (st)(Łódzkie)
055Ub18
2022.06.28 - 23:36 
  Arkadia (podg)(Łódzkie)
055Vb18
2022.06.28 - 23:35 
  Bednary (st)(Łódzkie)
055Vb17
2022.06.28 - 23:35 
  Działoszyn (st)(Łódzkie)
065Nb23
2022.06.28 - 23:29 
  Chorzew Siemkowice (st)(Łódzkie)
066Pb23
2022.06.28 - 23:28 
  Huta (po)(Łódzkie)
066Pb23
2022.06.28 - 23:26 
  Rusiec Łódzki (st)(Łódzkie)
066Pb22
2022.06.28 - 23:25 
  Chociw Łaski (st)(Łódzkie)
066Pb22
2022.06.28 - 23:25 
  Siedlce Łaskie (po)(Łódzkie)
066Pb21
2022.06.28 - 23:25 
  Kozuby (st)(Łódzkie)
066Pb21
2022.06.28 - 23:25 
  Kustrzyce (po)(Łódzkie)
066Pb21
2022.06.28 - 23:24 
  Zduńska Wola Południowa (po)(Łódzkie)
066Pb21
2022.06.28 - 23:24 
  Zduńska Wola Karsznice (st)(Łódzkie)
066Pb21
2022.06.28 - 23:24 
  Dionizów (podg)(Łódzkie)
054Pb20
2022.06.28 - 23:23 
  Szadek (st)(Łódzkie)
054Pb20
2022.06.28 - 23:23 
  Błaszki (st)(Łódzkie)
053Lb20
2022.06.28 - 23:21 
  Sędzice (st)(Łódzkie)
053Mb20
2022.06.28 - 23:21 
  Sieradz (st)(Łódzkie)
065Mb21
2022.06.28 - 23:20 
  Sieradz Warta (po)(Łódzkie)
065Mb21
2022.06.28 - 23:20 
  Sieradz Męka (po)(Łódzkie)
065Nb21
2022.06.28 - 23:19 
  Męcka Wola (po)(Łódzkie)
065Nb21
2022.06.28 - 23:18 
  Zduńska Wola (st)(Łódzkie)
066Pb21
2022.06.28 - 23:17 
  Gajewniki (podg)(Łódzkie)
066Pb21
2022.06.28 - 23:17 

Letecké snímky:

  Název boduRegionMapa  Poslední změna  
  Bad Schandau Ost (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Deutschland)
2020.12.10 - 22:29 
  Bielsko Biała Główna (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Śląskie)
098Pb31
2022.02.19 - 11:57 
  Blanenský č. 1 (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Bb35
2022.02.12 - 17:17 
  Břeclav (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
123Cb38
2020.11.28 - 14:30 
  Břeclav přednádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
123Cb38
2020.11.27 - 08:19 
  Brno hlavní nádraží odstavné (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Ab35
2021.12.14 - 21:47 
  Brno jih (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Ab35
2021.12.14 - 22:36 
  Brno seřaďovací nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Ab35
2021.12.14 - 22:34 
  Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Ab35
2021.12.14 - 21:47 
  Brno-Horní Heršpice výh. č. 651 (rozj) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Ab35
2021.12.14 - 21:52 
  Brno-Maloměřice (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Ab35
2021.12.14 - 22:33 
  Brno-Maloměřice St.3 (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Ab35
2021.12.14 - 22:05 
  Broumovská (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Královéhradecký)
078Za26
2020.12.03 - 23:47 
  Čerčany (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Středočeský)
092Pa31
2022.05.19 - 08:42 
  Česká Třebová (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ab31
2022.02.12 - 17:26 
  Česká Třebová seřaďovací nádraží odjezdová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ab31
2021.12.14 - 21:34 
  Česká Třebová seřaďovací nádraží směrová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ab31
2021.12.14 - 21:36 
  Česká Třebová seřaďovací nádraží vjezdová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ab31
2021.12.14 - 21:35 
  České Budějovice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
107Na36
2021.06.30 - 23:50 
  České Budějovice seřaďovací nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
107Na36
2021.06.30 - 23:56 
  České Velenice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
120Ra38
2021.12.14 - 21:23 
  Český Těšín (Czeski Cieszyn) (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Mb32
2021.01.31 - 21:01 
  Český Těšín frýdecké přednádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Mb32
2020.11.28 - 10:30 
  Český Těšín nákladní nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Mb32
2020.11.26 - 23:54 
  Chabařovice /původní lokalita/ (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075La26
2021.02.05 - 08:43 
  Choceň (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ya30
2022.02.12 - 17:29 
  Choceňský (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ya30
2022.02.12 - 17:29 
  Děčín hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2022.02.12 - 17:48 
  Děčín hlavní nádraží jižní zhlaví (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2020.12.02 - 21:08 
  Děčín hlavní nádraží-západ (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2020.12.09 - 23:53 
  Děčín nákladní nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2020.12.01 - 01:08 
  Děčín východ dolní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2021.02.02 - 09:16 
  Děčín východ horní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2021.02.02 - 09:26 
  Děčín východ St.1 (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2020.12.09 - 23:54 
  Děčín-Loubí (ład) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2020.12.09 - 23:55 
  Děčín-Prostřední Žleb (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2022.02.12 - 19:04 
  Diel (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Trenčiansky)
112Lb36
2021.12.15 - 20:42 
  Doubrava (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Lb31
2022.02.12 - 20:42 
  Dubňanská (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
123Db37
2020.12.09 - 23:10 
  Dłubnia (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.04.06 - 15:01 
  Hády (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
110Bb35
2021.12.14 - 21:53 
  Havlíčkův Brod (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Vysočina)
108Va33
2021.07.11 - 13:23 
  Historické miesto 109/19 (mh) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Trenčiansky)
2021.08.20 - 00:08 
  Historické místo 335/1 (mh) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
2020.12.09 - 22:21 
  Hněvkovský I (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)
095Bb31
2020.11.26 - 21:05 
  Hněvkovský II (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)
095Cb31
2020.11.26 - 21:06 
  Hodonínská (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
123Db37
2020.12.09 - 23:09 
  Jihlava (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Vysočina)
108Va34
2021.07.06 - 12:25 
  Karviná-Doly (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Lb31
2022.02.12 - 20:50 
  Klobouky u Brna (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
110Cb36
2022.01.27 - 21:57 
  Kolín seřaďovací nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Středočeský)
093Ta30
2021.10.25 - 20:41 
  Kraków Bronowice (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.02.24 - 17:32 
  Kraków Grzegórzki (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.02.25 - 00:05 
  Kraków Opatkowice (po+podt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.03.08 - 13:10 
  Kraków Prokocim (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.02.24 - 17:24 
  Kraków Prokocim Towarowy (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.03.14 - 14:31 
  Kraków Złocień (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.02.24 - 17:24 
  Kraków Łobzów (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.02.24 - 17:35 
  Les (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ab31
2021.12.14 - 21:34 
  Lipno (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
119La38
2022.01.30 - 22:39 
  Lipno nad Vltavou (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
119La38
2022.01.23 - 23:47 
  Mutěnice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
123Db37
2022.01.27 - 21:41 
  Nemanice II (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
107Na36
2021.06.30 - 22:35 
  Nosice (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Trenčiansky)
112Lb36
2021.12.17 - 11:22 
  Nowy Sącz (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
115Zb33
2022.02.05 - 22:19 
  Ostrava hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Kb31
2021.12.01 - 11:54 
  Ostrava hlavní nádraží Mariánské Hory (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Kb31
2021.12.01 - 12:30 
  Ostrava hlavní nádraží Nová Ves (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Kb31
2021.12.01 - 12:30 
  Ostrava levé nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Kb31
2021.07.11 - 16:51 
  Ostrava pravé nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Kb31
2021.07.11 - 16:41 
  Praha CDP (dysp) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
092Na29
2020.07.19 - 23:32 
  Praha hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
092Na30
2020.12.10 - 00:27 
  Praha-Eden (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
092Na30
2021.12.07 - 09:42 
  Praha-Libeň seřaďovačí nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
092Na29
2022.02.12 - 18:53 
  Praha-Vršovice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
092Na30
2021.04.01 - 18:43 
  Praha-Vršovice seřaďovací nádraží směrová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
092Na30
2020.12.07 - 13:24 
  Přerov (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)
111Fb34
2022.02.07 - 22:31 
  Přerov přednádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)
111Fb34
2020.11.27 - 23:44 
  Rybnik (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Śląskie)
097Mb30
2022.03.22 - 12:31 
  Schmilka-Hirschmühle (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Deutschland)
075Ma25
2020.12.10 - 22:25 
  Schöna (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Deutschland)
075Ma25
2020.12.10 - 22:25 
  Stróże (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
100Ac32
2022.04.20 - 13:57 
  Tarnów (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
100Ac30
2022.04.20 - 13:55 
  Tarnów Filia (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
100Ac30
2022.03.14 - 12:24 
  Trenčín (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Trenčiansky)
124Jb37
2021.08.19 - 23:23 
  Ústí nad Labem hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075La26
2022.01.14 - 12:11 
  Ústí nad Labem západ (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075La26
2022.01.12 - 22:36 
  Ústí nad Labem západ seřaďovací nádraží směrová sk. (ład) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075La26
2020.12.09 - 23:59 
  Ústí nad Labem západ seřaďovací nádraží vjezdová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075La26
2020.12.09 - 23:59 
  Ústí nad Labem-Střekov (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075La26
2021.02.02 - 08:13 
  Ústí nad Orlicí (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Za30
2022.02.12 - 18:49 
  Váh (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
112Nb35
2021.08.20 - 00:35 
  Veselí nad Lužnicí (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
107Pa35
2021.06.27 - 23:15 
  Zádulka (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ab31
2021.12.14 - 21:28 
  Ždánice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
110Cb36
2022.01.27 - 21:58 
  Žilina-Teplička odchodová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
112Nb35
2021.08.20 - 00:38 
  Žilina-Teplička smerová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
112Nb35
2021.08.20 - 00:37 
  Žilina-Teplička tranzitná sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
112Nb35
2021.08.20 - 00:36 
  Žilina-Teplička vchodová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
112Nb35
2021.08.20 - 00:37 
  Zohor (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Bratislavský)
123Cb40
2022.02.10 - 02:26 

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (28844565 / 25800 / 12879 / 3320 / 8688.12)