polski český

Polsko
Železniční tratě
Železniční tratě (další)
Elektrizace tratí
Přehled tunelů
Česko
Železniční tratě
Elektrizace tratí
Seznam tratí podle KJŘ
Přehled tunelů
Zaniklé tratě - Seriál
Omezení provozu
Slovensko
Železniční tratě
Elektrizace tratí
Seznam tratí podle KJŘ
Přehled tunelů
Podkarpatská Rus
Železniční tratě
Elektrizace tratí
Přehled tunelů
Seznam společností
Aktuální počasí - Kraków
Kalendář
Prosinec 2023
PoÚtStČtSoNe
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zahájení provozu
1869 Golčův Jeníkov - Kolín (ÖNWB)
1876 granica państwa - Seifhennersdorf (ZRE) [SäStB]
1884 Holzhau - granica państwa (kkStB)
1884 Hrob - granica państwa (kkStB)
1898 Wąsowo - Nowy Tomyśl Wąskotorowy (OKG)
1913 Kępno Słupskie - Ustka (StK)
1913 Komnino - Smołdzino (StK)
Zastavení veškeré dopravy
1953 Slezská Ostrava Zámostí - Michálkovice (DPO)
Zrušení tratě
1953 Slezská Ostrava Zámostí - Michálkovice (DPO)
Elektrizace tratí
1980 Adampol - Lublin Tatary (PKP)
1990 Białystok - Białystok Starosielce (PKP)
2006 Ostrava-Svinov - Opava východ (SŽDC) [3000V DC]
Główna Biblioteka Komunikacyjna


Databáze železničních tratí a bodů


Vyhledat stanice:

Seznam železničních tratí v Polsku


Seznam železničních tratí v Česku


Seznam železničních tratí na Slovensku


Seznam železničních tratí v Podkarpatské Rusi


Seznam ostatních železničních tratí


Zasady numeracji linii kolejowych w Polsce

Dla co bardziej wytrwałych poszukiwaczy setek niezliczonych linii na naszej stronie, publikujemy poniżej zasady numeracji wszelkich odcinków linii kolejowych, łącznic i torów łączących, którym po dziś dzień nikt żadnego numeru nie nadał, co było spowodowane likwidacją tych odcinków przed wprowadzeniem wykazu linii D29, wykazu w którym zasady numeracji też nie są do końca jasne i chętnie byśmy porozmawiali sobie z osobą, która obowiązujące numery wymyśliła, co weszło wszystkim w krew tak bardzo, że dziś traktuje się je jako oczywistość nie do podważenia. Zasady numeracji linii dotychczas nienumerowanych powstały po wielotygodniowych przemyśleniach dwóch najbardziej zakręconych na tym punkcie facetów. Ale jeśli ktoś ma jakieś uwagi, prosimy je zgłaszać redakcji atlasu kolejowego, czyli nam! Zasady są dość proste.
Każdy nienumerowany dotychczas odcinek kolejowy normalnotorowy, otrzymuje numer trzycyfrowy wraz z literą dodatkową na końcu. Numer ten dla uszanowania pracy osoby, która stworzyła wykaz D29, pochodzi od linii, która posiada już numer w tym wykazie, a przy której znajduje się km 0.000 lub inny początek linii nienumerowanej. Kolejność liter dodatkowych jest zdeterminowana kolejnością odchodzenia linii nienumerowanych od linii numerowanej, czyli np. pierwsza linia dotychczas nienumerowana odchodząca od linii 273, otrzymuje numer 273a i dalej zgodnie ze wzrostem kilometrażu 273b, 273c itd. Jeśli linia kolejowa nienumerowana nie ma początku przy żadnej linii kolejowej numerowanej, czyli np. zaczynała się za granicą (np. Bad Freienwalde – Cedynia) lub bierze początek na stacji niepołączonej w żaden sposób z siecią kolejową – otrzymuje numer najbliżej przebiegającej linii kolejowej, z dodatkiem liter z końca alfabetu. Czyli linia Granica Państwa – Świnoujście – Granica Państwa zlikwidowana w 1945 roku, na której częściowym śladzie odbudowano tor do nowego przystanku Świnoujście Centrum – otrzymuje numer 401z. Wszelkie odcinki końcowe linii numerowanych, które z różnych względów nie otrzymały numerów, otrzymują taki sam numer jak w wykazie D29, a więc stają się niejako przedłużeniem linii właściwej. Przykładem niech będzie linia Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój, która otrzymuje brzmienie Kłodzko Nowe – Słone Kłodzkie, czy linia Ząbkowice Śląskie – Bielawa Zachodnia, która otrzymuje brzmienie Ząbkowice Śląskie – Dzierżoniów Śląski, gdyż taki był jej ostatni kilometraż. Jednak odcinek Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów Śląski już nie istniał, gdy nadawano numer pozostałej części linii. Linie nienumerowane odchodzące od linii nienumerowanych, otrzymują kolejną literę alfabetu i tak do skutku. Łącznice i tory łączące, które będą wymagały ponumerowania z oczywistych względów, dostają numery według takich samych zasad. Linie kolejowe, którym PKP lub PLK nadały numer wcześniej przypisany innej linii kolejowej, otrzymują numer historyczny, gdyż podstawą wykazu linii kolejowych na naszej stronie jest instrukcja D29 z 1985 roku, czyli ta pierwsza z pierwszych, w której ujęto użytkowaną dziś numerację. A numer użyty ponownie otrzymuje wyróżnik literowy. Przykładem niech będzie linia nr 250 Kisielice – Biskupiec Pomorski Miasto, której numer przeszedł na linię Gdańsk Główny (a obecnie Gdańsk Śródmieście) – Rumia. Linia ta otrzymuje nr 250A. Przyjęto również zasadę, że wszelkie tory kolejowe biegnące do wojskowych przepraw rezerwowych oraz portów rzecznych otrzymują swój numer. Numer dostają też wszelkie bocznice, które kończą się lub kończyły stacją zakładową, posiadającą zdolność zapowiadania pociągów ze stacją PKP. Koleje przemysłowe obowiązuje taka sama zasada. Jedynie linie kolei piaskowych otrzymują dużą literę P przed numerem, który już dostały onegdaj od PMP-PW. Podobne zasady obowiązują przy numeracji linii wąskotorowych. Jednak, że liniom tym nie nadano, żadnych oficjalnych numerów, którymi by się szeroko posługiwano (otrzymały tylko numery potrzebne dla spraw geodezyjnych), to zasady nadania numerów głównych przyjmuje się w sposób łatwo pojmowalny. Wszelkie numery linii wąskotorowych są czterocyfrowe. Pierwsza cyfra oznacza oficjalny numer DOKP, czyli dawnych Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych. Są to cyfry od 1 do 8. Pod uwagę bierze się tu ostatnią dyrekcję, która odpowiadała za daną kolej wąskotorową. Wyjątku nie stanowi również Bogatyńska Kolej Dojazdowa, która wprawdzie po likwidacji Zarządu Kolei Dojazdowych we Wrocławiu przeszła pod odpowiednie struktury kolei normalnotorowej, co oznacza, że np. jej parowozy naprawiono w lokomotywowni Węgliniec a nie w Krośniewicach. Kolejne trzy cyfry to numer porządkowy kolei, a ich kolejność jest przyporządkowana odległości kolejowej stacji stycznej od głównej stacji w mieście, w którym znajdowała się siedziba DOKP. Główne linie wąskotorowe otrzymują wiec np. numery 5001, 5002, 5003 itd. Linie odchodzące od tych głównych linii tak samo. Wszystko za kolejnością. W przypadku węzła, w którym km 0.000 jest przypisany dwóm i więcej liniom, kolejność dyktują litery alfabetu, na które zaczynają się nazwy stacji końcowej. Wszelkie linie boczne, krótsze i inne mniejszego znaczenia otrzymują dodatkowe litery. Wyjątkiem są tylko Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, które otrzymały numerację taką samą jaką posiadały w służbowym rozkładzie jady PKP z wyprzedzającą je cyfrą 4. Wszelkie inne linie wąskotorowe, które zostaną odkryte w różnej dokumentacji dostaną kolejny wolny numer lub literę, jeśli odchodziły od linii już posiadającej swój numer. Przemysłowe sieci kolei wąskotorowych, jeśli tylko posiadały kilometraż, również dostaną kolejne wolne numery w danej dyrekcji.
I jeszcze jedno: wszelkie linie w atlasie otrzymują kilometraż, który posiadają obecnie lub ostatni istniejący na danym odcinku. Wyjątek stanowią linie, na których PKP zrobiły taki burdel z kilometrażem, że głowa mała. Przykładem niech tu będzie dawna linia kolejki Sowiogórskiej, która po wojnie otrzymała kilometraż biegnący ze stacji Kondratowice do stacji Radków mimo iż odcinek Srebrna Góra – Wolibórz nie istniał w 1945 roku. W późniejszym okresie linia ta miała swój początek (od km 0.000) na stacji Wolibórz, później Dzikowiec Kłodzki a dziś jest to stacja Nowa Ruda Słupiec. Linii tej nadaliśmy numer 327, nazwę Srebrna Góra – Radków i kilometraż biegnący właśnie od stacji Kondratowice, jako ostatni kilometraż PKP dla całego odcinka. Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że wszelkie dawne odcinki powstałe na skutek przełożeń linii kolejowych w nowe miejsce otrzymują numer linii właściwej i tak samo wyróżnik literowy.

Zasady numeracji linii kolejowych w Czechach i na Słowacji

Czechy i Słowacja niestety nie posiadają jednolitej numeracji linii kolejowych. A wręcz przeciwnie - mają różne cztery rodzaje. Są to: numery linii kolejowych według tabel rozkładu jazdy, numery wg urzędowych pozwoleń, numery wg tabel pomiarowych linii oraz numery dla wykazu ruchu pociągów. Wszystkie wymienione numeracje są niespójne, co więcej zmieniają się każdorazowo w przypadku zmian rozkładów jazdy. Dodatkowo linie kolejowe są poszatkowane na części nawet w przypadku wspólnego kilometrażu. W tym miejscu warto przypomnieć, że na terenie Czech i Słowacji linie kolejowe posiadają swój dawny kilometraż nadany za czasów ich budowy, a więc z czasów Austro-Węgierskich.
Chcąc uniknąć problemu częstych zmian numerów linii kolejowych oraz w celu uporządkowania zdecydowaliśmy się na wprowadzenie własnego niezmiennego systemu numeracji. Każda osoba, która się interesuje transportem kolejowym w Czechach i na Słowacji (dawnej Czechosłowacji) wie (lub nie), iż na terenie tych państw istnieją 4 strefy numeracyjne stworzone dla celów ewidencyjnych. A mianowicie: strefa nr 1 – Słowacja, 3 – Śląsk, Morawy oraz część Wysoczyzny, 5 Północno-zachodnia część Czech oraz 7 Południowo-zachodnia część Czech.
Aby wprowadzić porządek w bazie danych oraz usystematyzować numerację, poprzednie odcinki linii kolejowych zostały „złączone” w całość wg ich kilometrażu. Numeracja linii zaczyna się odpowiednio od 1, 3, 5 oraz 7. Cyfra ta jest uzależniona od tego, w której strefie numeracyjnej linia kolejowa ma swój początek kilometrowania. W przypadku strefy piątej ze względu na mnogość linii, ich numeracja rozpoczyna się również na cyfrę 6. Kolejność nadawania numerów linii uzależniona jest od roku budowy jej pierwszego odcinka – nie koniecznie tego od zerowego kilometra. Wszystkie dawne przebiegi linii (w przypadku ich przełożeń) otrzymują indeksy w postaci liter. Tak więc np. linia 301a to dawny przebieg odcinka linii 301 itd.
Łącznice i tory łączące w obu państwach rozpoczynają się od cyfry 9. Linie wąskotorowe otrzymały numery czterocyfrowe, odpowiednio od strefy rozpoczynające się od cyfr 1, 3, 5 i 7.


železničních bodů v databáze: 10639body z fotodokumentace:936(8,80%)
železničních bodů v databáze: 4457body z fotodokumentace:2797(62,76%)
železničních bodů v databáze: 1520body z fotodokumentace:576(37,89%)
železničních bodů v databáze: 234body z fotodokumentace:3(1,28%)
Historických míst tento seznam nezahrnuje
Foto statistiky
Železničních bodů zapsána v databázi: 18924, body z fotodokumentace: 4411


Naposledy upravené položky:

  Název boduRegionMapa  Poslední změna  
  Kraków Mydlniki R51 (rozj) Zdjęcia(Małopolskie)
132 Cc34
2023.12.05 - 23:20 
  Rudziny (po)(Lubuskie)
061 Wa21
2023.12.05 - 21:36 
  Przemków Odlewnia (po+ład)(Dolnośląskie)
061 Wa21
2023.12.05 - 21:33 
  Przemków Miasto (po)(Dolnośląskie)
061 Wa21
2023.12.05 - 21:31 
  Wilkocin (po+ład)(Dolnośląskie)
062 Xa21
2023.12.05 - 21:27 
  Chocianów (po)(Dolnośląskie)
062 Xa22
2023.12.05 - 21:23 
  Duninów (po+ład)(Dolnośląskie)
062 Xa22
2023.12.05 - 21:20 
  Jakubowo Lubińskie (po)(Dolnośląskie)
062 Xa21
2023.12.05 - 21:15 
  Powodowo (po+ład) Zdjęcia(Wielkopolskie)
050 Ya17
2023.12.05 - 18:52 
  Żodyń (st) Zdjęcia(Wielkopolskie)
050 Ya17
2023.12.05 - 18:45 
  Kopanica (po+ład) Zdjęcia(Wielkopolskie)
050 Xa18
2023.12.05 - 18:32 
  Kargowa (st) Zdjęcia(Lubuskie)
050 Xa18
2023.12.05 - 18:16 
  Chwalim (po) Zdjęcia(Lubuskie)
050 Xa18
2023.12.05 - 18:11 
  Smolno Wielkie (st) Zdjęcia(Lubuskie)
049 Wa18
2023.12.05 - 18:03 
  Okunin (st) Zdjęcia(Lubuskie)
049 Wa17
2023.12.05 - 17:26 
  Gubin (st)(Lubuskie)
048 Ra18
2023.12.04 - 21:03 
  Wałowice (st)(Lubuskie)
048 Sa18
2023.12.04 - 20:58 
  Laski Gubińskie (po+pe)(Lubuskie)
048 Sa18
2023.12.04 - 20:50 
  Wężyska (po+mij)(Lubuskie)
048 Sa18
2023.12.04 - 20:38 
  Krosno Odrzańskie (st)(Lubuskie)
049 Ta18
2023.12.04 - 20:33 
  Rusojce (pe)(Lubuskie)
2023.12.04 - 20:19 
  Szczawno-Ciemnice (po)(Lubuskie)
049 Ua18
2023.12.04 - 20:09 
  Jatnik (po)(Lubuskie)
049 Ua18
2023.12.04 - 19:46 
  Nietków (po)(Lubuskie)
049 Ua18
2023.12.04 - 19:44 
  Czerwieńsk (st)(Lubuskie)
049 Va18
2023.12.04 - 19:23 
  Pomorsko (st)(Lubuskie)
049 Va18
2023.12.04 - 19:12 
  Boryń (pe)(Lubuskie)
2023.12.04 - 18:58 
  Podmokle (pe)(Lubuskie)
2023.12.04 - 18:57 
  Sulechów (st)(Lubuskie)
049 Wa18
2023.12.04 - 17:51 
  Łęgowo Sulechowskie (po+mij)(Lubuskie)
049 Wa17
2023.12.04 - 17:47 
  Kolesin (po+pe)(Lubuskie)
049 Wa17
2023.12.04 - 17:40 
  Babimost (st)(Lubuskie)
050 Xa17
2023.12.04 - 17:29 
  Kręcko (po)(Lubuskie)
050 Xa17
2023.12.04 - 16:35 
  Dobramyśl (ład)(Wielkopolskie)
051 Bc19
2023.12.03 - 16:15 
  Garzyn (po+ład)(Wielkopolskie)
051 Cb19
2023.12.03 - 16:12 
  Krzemieniewo (po+ład)(Wielkopolskie)
051 Cb19
2023.12.03 - 16:09 
  Kosowo Wielkopolskie (po)(Wielkopolskie)
051 Cb19
2023.12.03 - 15:58 
  Gola (po)(Wielkopolskie)
051 Cb19
2023.12.03 - 15:53 
  Gostyń (st)(Wielkopolskie)
051 Db19
2023.12.03 - 15:46 
  Piaski Wielkopolskie (po+ład)(Wielkopolskie)
051 Db19
2023.12.03 - 15:40 
  Godurowo (po)(Wielkopolskie)
051 Db19
2023.12.03 - 15:38 
  Zalesie Wielkopolskie (po+ład)(Wielkopolskie)
051 Db19
2023.12.03 - 15:33 
  Strumiany (po)(Wielkopolskie)
051 Eb19
2023.12.03 - 14:33 
  Borek Wielkopolski (st)(Wielkopolskie)
051 Eb19
2023.12.03 - 14:32 
  Wojciechowo (po+ład)(Wielkopolskie)
051 Eb19
2023.12.03 - 14:28 
  Łobzowiec (po)(Wielkopolskie)
051 Eb19
2023.12.03 - 13:28 
  Góra (po+ład)(Wielkopolskie)
052 Fb18
2023.12.03 - 13:26 
  Brzostów Wielkopolski (po+ład)(Wielkopolskie)
052 Fb18
2023.12.03 - 13:21 
  Mosina Pożegowo (po)(Wielkopolskie)
051 Cb17
2023.12.03 - 13:07 
  Ścinawa (st)(Dolnośląskie)
062 Ab22
2023.12.03 - 12:58 
  Iwno (po)(Dolnośląskie)
062 Ab22
2023.12.03 - 12:54 
  Kozowo (ład)(Dolnośląskie)
062 Ab21
2023.12.03 - 12:38 
  Wieża (po+ład)(Dolnośląskie)
051 Bb20
2023.12.03 - 12:27 
  Wińsko (sth)(Dolnośląskie)
063 Bb21
2023.12.03 - 12:25 
  Piskorzyna (po)(Dolnośląskie)
063 Bb21
2023.12.03 - 12:18 
  Wrząca Śląska (ład)(Dolnośląskie)
063 Bb21
2023.12.03 - 12:00 
  Drozdowice Wielkie (po)(Dolnośląskie)
063 Bb21
2023.12.03 - 11:56 
  Wąsosz (st)(Dolnośląskie)
063 Bb21
2023.12.03 - 11:53 
  Górka Wąsoska (ład)(Dolnośląskie)
063 Bb21
2023.12.03 - 11:43 
  Cieszkowice (po)(Dolnośląskie)
063 Bb21
2023.12.03 - 11:30 
  Zbaków (ład)(Dolnośląskie)
051 Bb20
2023.12.03 - 11:25 
  Rawicz (st)(Wielkopolskie)
063 Cb21
2023.12.03 - 10:30 
  Rawicz Wschód (po+ład)(Wielkopolskie)
063 Cb21
2023.12.03 - 10:27 
  Sarnowa (po+ład)(Wielkopolskie)
051 Cb20
2023.12.03 - 10:19 
  Miejska Górka (po+ład)(Wielkopolskie)
051 Cb20
2023.12.03 - 10:12 
  Sobiałkowo (po)(Wielkopolskie)
051 Db20
2023.12.03 - 10:06 
  Oczkowice (po)(Wielkopolskie)
051 Db20
2023.12.03 - 09:58 
  Dłoń (po)(Wielkopolskie)
051 Db20
2023.12.02 - 23:18 
  Jutrosin (po+ład)(Wielkopolskie)
051 Db20
2023.12.02 - 23:12 
  Smolice (po+ład)(Wielkopolskie)
051 Eb20
2023.12.02 - 22:41 
  Leszno Dworzec Mały (st)(Wielkopolskie)
050 Ab19
2023.12.02 - 22:27 
  Zaborowo k/Leszna (st)(Wielkopolskie)
051 Bb19
2023.12.02 - 22:13 
  Henrykowo k/Leszna (po)(Wielkopolskie)
050 Ab19
2023.12.02 - 21:59 
  Witoszyce Chróścina (st)(Dolnośląskie)
050 Ab20
2023.12.02 - 21:52 
  Glinka (st)(Dolnośląskie)
050 Ab20
2023.12.02 - 21:49 
  Sławęcice Górowskie Dworzec Mały (st)(Dolnośląskie)
050 Ab20
2023.12.02 - 21:34 
  Stara Góra (po)(Dolnośląskie)
050 Ab20
2023.12.02 - 21:17 
  Rogów Górowski (po+ład)(Dolnośląskie)
050 Ab20
2023.12.02 - 21:09 
  Osetno (po+ład)(Dolnośląskie)
050 Ab20
2023.12.02 - 21:04 
  Bronikowice (po+ład)(Dolnośląskie)
050 Ab20
2023.12.02 - 21:01 
  Luboszyce (po+ład)(Dolnośląskie)
062 Ab21
2023.12.02 - 17:17 
  Irządze (po+ład)(Dolnośląskie)
062 Ab21
2023.12.02 - 17:13 
  Lubów (po)(Dolnośląskie)
062 Ab21
2023.12.02 - 17:10 
  Chobienia (po+ład)(Dolnośląskie)
062 Ab21
2023.12.02 - 17:02 
  Bieliszów (po+ład)(Dolnośląskie)
062 Ab21
2023.12.02 - 16:54 
  Nowy Dwór Górowski (ład)(Dolnośląskie)
062 Ab21
2023.12.02 - 16:39 
  Jemielno Górowskie (po+ład)(Dolnośląskie)
062 Ab21
2023.12.02 - 16:37 
  Rajczyn (po+ład)(Dolnośląskie)
062 Ab21
2023.12.02 - 15:58 
  Gryżyce (po+ład)(Dolnośląskie)
062 Ab21
2023.12.02 - 15:30 
  Wyszęcice (po+ład)(Dolnośląskie)
062 Ab21
2023.12.02 - 15:15 
  Krzelów (st)(Dolnośląskie)
062 Ab22
2023.12.02 - 14:58 
  Chełmsko (po)(Lubuskie)
037 Wa15
2023.12.02 - 13:04 
  Rokitno (po+ład)(Lubuskie)
037 Wa15
2023.12.02 - 13:01 
  Przytoczna (po+ład)(Lubuskie)
037 Wa15
2023.12.02 - 12:54 
  Goraj (po)(Lubuskie)
037 Wa15
2023.12.02 - 12:52 
  Przybroda (po)(Wielkopolskie)
039 Bb15
2023.12.02 - 12:45 
  Kaźmierz Wielkopolski (po+ład)(Wielkopolskie)
039 Bb15
2023.12.02 - 12:39 
  Pólko (po+ład)(Wielkopolskie)
038 Ab15
2023.12.02 - 12:37 
  Lubosina (po+ład)(Wielkopolskie)
038 Ab15
2023.12.02 - 12:33 
  Prusim (po+ład)(Wielkopolskie)
038 Ya15
2023.12.02 - 12:29 

Letecké snímky:

  Název boduRegionMapa  Poslední změna  
  Babín (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Středočeský)
124 Va33
2023.11.01 - 19:32 
  Bad Schandau Ost (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Deutschland)
085 Pa28
2023.06.26 - 08:01 
  Bečov nad Teplou (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Karlovarský)
121 Fa33
2023.06.25 - 18:40 
  Beroun seřaďovací nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Středočeský)
123 Na35
2023.06.24 - 17:34 
  Bielsko Biała Główna (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Śląskie)
130 Xb36
2023.07.01 - 15:25 
  Blanenský č. 1 (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
145 Fb40
2023.06.22 - 07:58 
  Břeclav (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
161 Gb43
2023.06.21 - 22:51 
  Břeclav přednádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
161 Gb43
2023.06.21 - 23:42 
  Brno hlavní nádraží přednádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
144 Eb40
2023.06.21 - 23:52 
  Brno jih (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
160 Eb41
2023.06.25 - 20:15 
  Brno seřaďovací nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
144 Eb40
2023.06.25 - 20:12 
  Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
160 Eb41
2023.06.21 - 23:51 
  Brno-Horní Heršpice výh.č.651 (rozj) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
145 Fb40
2023.06.22 - 07:56 
  Brno-Maloměřice (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
145 Fb40
2023.06.24 - 00:30 
  Brno-Maloměřice St.3 (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
145 Fb40
2023.06.24 - 00:30 
  Broumovská (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Královéhradecký)
107 Db30
2023.06.24 - 23:03 
  Čerčany (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Středočeský)
124 Ta35
2023.06.25 - 11:37 
  Česká Třebová (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
126 Eb35
2023.06.22 - 17:54 
  Česká Třebová seřaďovací nádraží odjezdová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
126 Eb35
2023.06.25 - 20:25 
  Česká Třebová seřaďovací nádraží směrová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
126 Eb35
2023.06.25 - 20:25 
  Česká Třebová seřaďovací nádraží vjezdová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
126 Eb36
2023.06.25 - 20:25 
  České Budějovice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
157 Ra42
2023.06.25 - 14:19 
  České Budějovice seřaďovací nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
157 Ra42
2023.06.25 - 20:35 
  České Velenice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
158 Ua43
2023.06.25 - 14:15 
  České Zlatníky (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
103 La30
2023.06.24 - 15:30 
  Český Těšín (Czeski Cieszyn) (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
130 Ub36
2023.06.22 - 23:30 
  Český Těšín frýdecké přednádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
148 Ub37
2023.06.23 - 07:40 
  Český Těšín nákladní nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
148 Ub37
2023.06.22 - 23:28 
  Chabařovice /původní lokalita/ (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Na30
2023.06.24 - 15:39 
  Cheb (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Karlovarský)
120 Ca33
2023.06.24 - 18:26 
  Choceň (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
126 Cb35
2023.06.22 - 20:19 
  Choceňský (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
126 Cb35
2023.06.22 - 20:19 
  Chomutov (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
103 Ja31
2023.06.24 - 15:34 
  Chomutov seřaďovací nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
103 Ja31
2023.06.24 - 20:47 
  Děčín hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Pa29
2023.06.22 - 21:14 
  Děčín hlavní nádraží jižní zhlaví (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Pa29
2023.06.22 - 21:14 
  Děčín hlavní nádraží-západ (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Pa29
2023.06.24 - 20:39 
  Děčín nákladní nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Pa29
2023.06.22 - 21:14 
  Děčín východ dolní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Pa29
2023.06.23 - 06:58 
  Děčín východ horní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Pa29
2023.06.24 - 19:58 
  Děčín východ St.1 (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Pa29
2023.06.23 - 06:58 
  Děčín-Loubí (ład) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Pa29
2023.06.25 - 20:18 
  Děčín-Prostřední Žleb (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Pa29
2023.06.23 - 06:58 
  Diel (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Trenčiansky)
163 Sb41
2023.06.27 - 22:45 
  Doubrava (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
129 Tb36
2023.06.22 - 23:35 
  Dubina (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
103 Ja31
2023.06.24 - 18:12 
  Dubňanská (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
161 Hb42
2023.06.24 - 02:17 
  Dłubnia (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
132 Dc34
2023.09.02 - 18:48 
  Hády (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
145 Fb40
2023.06.22 - 07:58 
  Havlíčkův Brod (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Vysočina)
143 Ya37
2023.06.23 - 00:49 
  Historické miesto 109/19 (mh) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Trenčiansky)
2021.08.20 - 00:08 
  Historické místo 335/1 (mh) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
2020.12.09 - 22:21 
  Hněvkovský I (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)
127 Gb36
2023.06.24 - 13:56 
  Hněvkovský II (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)
127 Gb36
2023.06.24 - 13:56 
  Hodonínská (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
161 Hb42
2023.06.24 - 02:14 
  Jeníkov (po+ład) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
103 La30
2023.06.24 - 20:50 
  Jihlava (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Vysočina)
143 Ya39
2023.06.23 - 00:47 
  Karlovy Vary (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Karlovarský)
102 Fa32
2023.06.24 - 18:20 
  Karviná-Doly (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
129 Tb36
2023.06.22 - 23:34 
  Klobouky u Brna (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
161 Gb42
2023.06.24 - 02:19 
  Kolín seřaďovací nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Středočeský)
124 Wa34
2023.06.22 - 20:39 
  Kraków Bronowice (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
132 Cc34
2023.07.01 - 13:34 
  Kraków Grzegórzki (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
132 Cc34
2023.07.26 - 20:41 
  Kraków Opatkowice (po+podt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
132 Cc35
2023.07.01 - 02:13 
  Kraków Prokocim (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
132 Cc34
2023.07.12 - 21:03 
  Kraków Prokocim Towarowy (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
132 Dc34
2023.07.01 - 02:27 
  Kraków Złocień (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
132 Dc34
2023.07.03 - 20:40 
  Kraków Łobzów (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
132 Cc34
2023.07.01 - 02:19 
  Kyjice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
103 Ka30
2023.06.24 - 15:32 
  Kyselka (ład) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Karlovarský)
102 Ga32
2023.06.25 - 18:30 
  Les (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
126 Eb36
2023.06.25 - 20:28 
  Lipno (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona (Jihočeský)
157 Na44
2023.06.25 - 20:00 
  Lipno nad Vltavou (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
157 Na44
2023.06.25 - 20:00 
  Mutěnice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
161 Hb42
2023.06.24 - 02:14 
  Nemanice II (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
157 Ra41
2023.06.25 - 14:20 
  Nosice (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Trenčiansky)
163 Sb41
2023.06.27 - 22:45 
  Nové Sedlo u Lokte (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Karlovarský)
102 Ea32
2023.06.24 - 18:22 
  Nowy Sącz (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
151 Hc37
2023.07.26 - 20:03 
  Nymburk hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Středočeský)
124 Va33
2023.11.01 - 19:49 
  Nymburk seřaďovací nádraží směrová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Středočeský)
124 Va33
2023.11.01 - 18:36 
  Nymburk seřaďovací nádraží vjezdová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Středočeský)
124 Va33
2023.11.01 - 19:39 
  Oldřichov u Duchcova (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
103 Ma30
2023.06.24 - 15:27 
  Oldřichov u Duchcova /původní lokalita/ (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
103 Ma30
2023.06.24 - 15:28 
  Olomouc hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)
146 Kb38
2023.06.22 - 00:31 
  Olomouc nákladní přednádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)
146 Kb37
2023.06.24 - 13:59 
  Ostrava hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
129 Sb36
2023.06.22 - 07:25 
  Ostrava hlavní nádraží Mariánské Hory (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
129 Sb36
2023.06.22 - 07:25 
  Ostrava hlavní nádraží Nová Ves (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
129 Sb36
2023.06.22 - 07:24 
  Ostrava levé nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
129 Sb36
2023.06.22 - 07:25 
  Ostrava pravé nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
129 Sb36
2023.06.22 - 07:25 
  Plzeň hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Plzeňský)
122 Ja36
2023.06.24 - 17:41 
  Praha CDP (dysp) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
123 Sa34
2023.06.26 - 10:09 
  Praha hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
123 Ra34
2023.07.26 - 19:42 
  Praha-Eden (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
123 Sa34
2023.06.25 - 13:40 
  Praha-Libeň seřaďovačí nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
123 Sa34
2023.06.22 - 20:47 
  Praha-Vršovice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
123 Ra34
2023.06.24 - 23:43 
  Praha-Vršovice seřaďovací nádraží směrová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
123 Sa34
2023.06.25 - 13:40 
  Praha-Žižkov (ład) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
123 Sa34
2023.11.18 - 16:08 
  Přerov (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)
146 Lb39
2023.06.22 - 00:28 
  Přerov přednádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)
146 Lb39
2023.06.22 - 00:28 
  Rybnik (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Śląskie)
130 Ub34
2023.07.26 - 08:39 
  Schmilka-Hirschmühle (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Deutschland)
085 Pa28
2023.06.24 - 14:06 
  Schöna (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Deutschland)
085 Pa28
2023.06.24 - 14:05 
  Sokolov seřaďovací nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Karlovarský)
120 Da33
2023.06.24 - 18:24 
  Stróże (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
151 Kc37
2023.07.27 - 17:14 
  Tarnów (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
133 Jc34
2023.07.13 - 20:43 
  Tarnów Filia (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
133 Jc34
2023.07.27 - 16:18 
  Tišnov (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
144 Db39
2023.10.23 - 23:39 
  Trenčín (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Trenčiansky)
163 Rb42
2023.06.27 - 22:42 
  Ústí nad Labem hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Na30
2023.06.22 - 21:10 
  Ústí nad Labem západ (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Na30
2023.06.24 - 15:24 
  Ústí nad Labem západ seřaďovací nádraží směrová sk. (ład) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Na30
2023.06.25 - 20:31 
  Ústí nad Labem západ seřaďovací nádraží vjezdová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Na30
2023.06.25 - 20:31 
  Ústí nad Labem-Střekov (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
104 Na30
2023.06.23 - 06:54 
  Ústí nad Orlicí (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
126 Db35
2023.07.26 - 19:41 
  Váh (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
148 Vb40
2023.06.29 - 17:42 
  Velký Osek (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Středočeský)
124 Wa34
2023.11.01 - 14:17 
  Veselí nad Lužnicí (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
142 Ta40
2023.06.25 - 15:05 
  Vránov (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Plzeňský)
139 Ga37
2023.06.24 - 17:44 
  Zádulka (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
126 Eb36
2023.06.22 - 17:54 
  Ždánice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
161 Hb41
2023.06.24 - 02:18 
  Žilina-Teplička odchodová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
148 Vb40
2023.06.29 - 18:12 
  Žilina-Teplička smerová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
148 Vb40
2023.06.29 - 18:12 
  Žilina-Teplička tranzitná sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
148 Vb40
2023.06.29 - 18:12 
  Žilina-Teplička vchodová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
148 Vb40
2023.06.29 - 18:12 
  Zohor (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Bratislavský)
173 Hb46
2023.06.27 - 16:46 

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39340176 / 16981 / 1610 / 3845 / 10231.52)