polski český

Polsko
Železniční tratě
Železniční tratě (PMP-PW)
Železniční tratě (KG Adamów)
Elektrizace tratí
Přehled tunelů
Česko
Železniční tratě
Elektrizace tratí
Seznam tratí podle KJŘ
Přehled tunelů
Zaniklé tratě - Seriál
Omezení provozu
Slovensko
Železniční tratě
Elektrizace tratí
Seznam tratí podle KJŘ
Přehled tunelů
Podkarpatská Rus
Železniční tratě
Elektrizace tratí
Přehled tunelů
Seznam společností
Kalendář
Leden 2023
PoÚtStČtSoNe
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Główna Biblioteka Komunikacyjna


Databáze železničních tratí a bodů


Vyhledat stanice:

Seznam železničních tratí v Polsku


Seznam železničních tratí v Česku


Seznam železničních tratí na Slovensku


Seznam železničních tratí v Podkarpatské Rusi


Seznam ostatních železničních tratí


Zasady numeracji linii kolejowych w Polsce

Dla co bardziej wytrwałych poszukiwaczy setek niezliczonych linii na naszej stronie, publikujemy poniżej zasady numeracji wszelkich odcinków linii kolejowych, łącznic i torów łączących, którym po dziś dzień nikt żadnego numeru nie nadał, co było spowodowane likwidacją tych odcinków przed wprowadzeniem wykazu linii D29, wykazu w którym zasady numeracji też nie są do końca jasne i chętnie byśmy porozmawiali sobie z osobą, która obowiązujące numery wymyśliła, co weszło wszystkim w krew tak bardzo, że dziś traktuje się je jako oczywistość nie do podważenia. Zasady numeracji linii dotychczas nienumerowanych powstały po wielotygodniowych przemyśleniach dwóch najbardziej zakręconych na tym punkcie facetów. Ale jeśli ktoś ma jakieś uwagi, prosimy je zgłaszać redakcji atlasu kolejowego, czyli nam! Zasady są dość proste.
Każdy nienumerowany dotychczas odcinek kolejowy normalnotorowy, otrzymuje numer trzycyfrowy wraz z literą dodatkową na końcu. Numer ten dla uszanowania pracy osoby, która stworzyła wykaz D29, pochodzi od linii, która posiada już numer w tym wykazie, a przy której znajduje się km 0.000 lub inny początek linii nienumerowanej. Kolejność liter dodatkowych jest zdeterminowana kolejnością odchodzenia linii nienumerowanych od linii numerowanej, czyli np. pierwsza linia dotychczas nienumerowana odchodząca od linii 273, otrzymuje numer 273a i dalej zgodnie ze wzrostem kilometrażu 273b, 273c itd. Jeśli linia kolejowa nienumerowana nie ma początku przy żadnej linii kolejowej numerowanej, czyli np. zaczynała się za granicą (np. Bad Freienwalde – Cedynia) lub bierze początek na stacji niepołączonej w żaden sposób z siecią kolejową – otrzymuje numer najbliżej przebiegającej linii kolejowej, z dodatkiem liter z końca alfabetu. Czyli linia Granica Państwa – Świnoujście – Granica Państwa zlikwidowana w 1945 roku, na której częściowym śladzie odbudowano tor do nowego przystanku Świnoujście Centrum – otrzymuje numer 401z. Wszelkie odcinki końcowe linii numerowanych, które z różnych względów nie otrzymały numerów, otrzymują taki sam numer jak w wykazie D29, a więc stają się niejako przedłużeniem linii właściwej. Przykładem niech będzie linia Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój, która otrzymuje brzmienie Kłodzko Nowe – Słone Kłodzkie, czy linia Ząbkowice Śląskie – Bielawa Zachodnia, która otrzymuje brzmienie Ząbkowice Śląskie – Dzierżoniów Śląski, gdyż taki był jej ostatni kilometraż. Jednak odcinek Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów Śląski już nie istniał, gdy nadawano numer pozostałej części linii. Linie nienumerowane odchodzące od linii nienumerowanych, otrzymują kolejną literę alfabetu i tak do skutku. Łącznice i tory łączące, które będą wymagały ponumerowania z oczywistych względów, dostają numery według takich samych zasad. Linie kolejowe, którym PKP lub PLK nadały numer wcześniej przypisany innej linii kolejowej, otrzymują numer historyczny, gdyż podstawą wykazu linii kolejowych na naszej stronie jest instrukcja D29 z 1985 roku, czyli ta pierwsza z pierwszych, w której ujęto użytkowaną dziś numerację. A numer użyty ponownie otrzymuje wyróżnik literowy. Przykładem niech będzie linia nr 250 Kisielice – Biskupiec Pomorski Miasto, której numer przeszedł na linię Gdańsk Główny (a obecnie Gdańsk Śródmieście) – Rumia. Linia ta otrzymuje nr 250A. Przyjęto również zasadę, że wszelkie tory kolejowe biegnące do wojskowych przepraw rezerwowych oraz portów rzecznych otrzymują swój numer. Numer dostają też wszelkie bocznice, które kończą się lub kończyły stacją zakładową, posiadającą zdolność zapowiadania pociągów ze stacją PKP. Koleje przemysłowe obowiązuje taka sama zasada. Jedynie linie kolei piaskowych otrzymują dużą literę P przed numerem, który już dostały onegdaj od PMP-PW. Podobne zasady obowiązują przy numeracji linii wąskotorowych. Jednak, że liniom tym nie nadano, żadnych oficjalnych numerów, którymi by się szeroko posługiwano (otrzymały tylko numery potrzebne dla spraw geodezyjnych), to zasady nadania numerów głównych przyjmuje się w sposób łatwo pojmowalny. Wszelkie numery linii wąskotorowych są czterocyfrowe. Pierwsza cyfra oznacza oficjalny numer DOKP, czyli dawnych Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych. Są to cyfry od 1 do 8. Pod uwagę bierze się tu ostatnią dyrekcję, która odpowiadała za daną kolej wąskotorową. Wyjątku nie stanowi również Bogatyńska Kolej Dojazdowa, która wprawdzie po likwidacji Zarządu Kolei Dojazdowych we Wrocławiu przeszła pod odpowiednie struktury kolei normalnotorowej, co oznacza, że np. jej parowozy naprawiono w lokomotywowni Węgliniec a nie w Krośniewicach. Kolejne trzy cyfry to numer porządkowy kolei, a ich kolejność jest przyporządkowana odległości kolejowej stacji stycznej od głównej stacji w mieście, w którym znajdowała się siedziba DOKP. Główne linie wąskotorowe otrzymują wiec np. numery 5001, 5002, 5003 itd. Linie odchodzące od tych głównych linii tak samo. Wszystko za kolejnością. W przypadku węzła, w którym km 0.000 jest przypisany dwóm i więcej liniom, kolejność dyktują litery alfabetu, na które zaczynają się nazwy stacji końcowej. Wszelkie linie boczne, krótsze i inne mniejszego znaczenia otrzymują dodatkowe litery. Wyjątkiem są tylko Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, które otrzymały numerację taką samą jaką posiadały w służbowym rozkładzie jady PKP z wyprzedzającą je cyfrą 4. Wszelkie inne linie wąskotorowe, które zostaną odkryte w różnej dokumentacji dostaną kolejny wolny numer lub literę, jeśli odchodziły od linii już posiadającej swój numer. Przemysłowe sieci kolei wąskotorowych, jeśli tylko posiadały kilometraż, również dostaną kolejne wolne numery w danej dyrekcji.
I jeszcze jedno: wszelkie linie w atlasie otrzymują kilometraż, który posiadają obecnie lub ostatni istniejący na danym odcinku. Wyjątek stanowią linie, na których PKP zrobiły taki burdel z kilometrażem, że głowa mała. Przykładem niech tu będzie dawna linia kolejki Sowiogórskiej, która po wojnie otrzymała kilometraż biegnący ze stacji Kondratowice do stacji Radków mimo iż odcinek Srebrna Góra – Wolibórz nie istniał w 1945 roku. W późniejszym okresie linia ta miała swój początek (od km 0.000) na stacji Wolibórz, później Dzikowiec Kłodzki a dziś jest to stacja Nowa Ruda Słupiec. Linii tej nadaliśmy numer 327, nazwę Srebrna Góra – Radków i kilometraż biegnący właśnie od stacji Kondratowice, jako ostatni kilometraż PKP dla całego odcinka. Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że wszelkie dawne odcinki powstałe na skutek przełożeń linii kolejowych w nowe miejsce otrzymują numer linii właściwej i tak samo wyróżnik literowy.

Zasady numeracji linii kolejowych w Czechach i na Słowacji

Czechy i Słowacja niestety nie posiadają jednolitej numeracji linii kolejowych. A wręcz przeciwnie - mają różne cztery rodzaje. Są to: numery linii kolejowych według tabel rozkładu jazdy, numery wg urzędowych pozwoleń, numery wg tabel pomiarowych linii oraz numery dla wykazu ruchu pociągów. Wszystkie wymienione numeracje są niespójne, co więcej zmieniają się każdorazowo w przypadku zmian rozkładów jazdy. Dodatkowo linie kolejowe są poszatkowane na części nawet w przypadku wspólnego kilometrażu. W tym miejscu warto przypomnieć, że na terenie Czech i Słowacji linie kolejowe posiadają swój dawny kilometraż nadany za czasów ich budowy, a więc z czasów Austro-Węgierskich.
Aby uniknąć problemu częstych zmian numerów linii kolejowych oraz w celu uporządkowania zdecydowaliśmy się na wprowadzenie własnego niezmiennego systemu numeracji. Każda osoba, która się interesuje transportem kolejowym w Czechach i na Słowacji (dawnej Czechosłowacji) wie (lub nie), iż na terenie tych państw istnieją 4 strefy numeracyjne stworzone dla celów ewidencyjnych. A mianowicie: strefa nr 1 – Słowacja, 3 – Śląsk, Morawy oraz część Wysoczyzny, 5 Północno-zachodnia część Czech oraz 7 Południowo-zachodnia część Czech.
Aby wprowadzić porządek w bazie danych oraz usystematyzować numerację, poprzednie odcinki linii kolejowych zostały „złączone” w całość wg ich kilometrażu. Numeracja linii zaczyna się odpowiednio od 1, 3, 5 oraz 7. Cyfra ta jest uzależniona od tego, w której strefie numeracyjnej linia kolejowa ma swój początek kilometrowania. W przypadku strefy piątej ze względu na mnogość linii, ich numeracja rozpoczyna się również na cyfrę 6. Kolejność nadawania numerów linii uzależniona jest od roku budowy jej pierwszego odcinka – nie koniecznie tego od zerowego kilometra. Wszystkie dawne przebiegi linii (w przypadku ich przełożeń) otrzymują indeksy w postaci liter. Tak więc np. linia 301a to dawny przebieg odcinka linii 301 itd.
Łącznice i tory łączące w obu państwach rozpoczynają się od cyfry 9. Linie wąskotorowe otrzymały numery czterocyfrowe, odpowiednio od strefy rozpoczynające się od cyfr 1, 3, 5 i 7.
Mamy nadzieję, że ten bezprecedensowy oraz nowatorski sposób numeracji linii kolejowych będzie przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich.


Železničních bodů zapsána v databázi: 18013, body z fotodokumentace: 3856


Naposledy upravené položky:

  Název boduRegionMapa  Poslední změna  
  Michaľany odbčka (podg)(Košický)
129Ec39
2023.01.29 - 02:06 
  Bánovce nad Ondavou (st)(Košický)
129Fc38
2023.01.29 - 02:04 
  Trebišov (st)(Košický)
129Fc38
2023.01.29 - 02:03 
  Úpor (st)(Košický)
129Fc39
2023.01.29 - 02:02 
  Lastovce (po+podg)(Košický)
129Ec39
2023.01.29 - 02:01 
  Veľaty (po)(Košický)
129Fc39
2023.01.29 - 01:57 
  Hidasnémeti (st) Zdjęcia(Magyarország)
129Cc39
2023.01.29 - 01:52 
  Wędrzyn (po+ład)(Lubuskie)
037Ua15
2023.01.29 - 01:30 
  Kopaczów (po)(Dolnośląskie)
076Sa25
2023.01.29 - 01:29 
  Kęszyca Leśna (stt)(Lubuskie)
037Va16
2023.01.29 - 01:29 
  Kęszyca (ład)(Lubuskie)
037Va16
2023.01.29 - 01:28 
  Slovenské Nové Mesto (st) Zdjęcia(Košický)
129Fc40
2023.01.29 - 01:19 
  Čerhov (po+ład)(Košický)
129Ec39
2023.01.29 - 01:17 
  Michaľany (st)(Košický)
129Ec39
2023.01.29 - 01:15 
  Kuzmice (st)(Košický)
129Ec39
2023.01.29 - 00:58 
  Kalša (po)(Košický)
129Ec38
2023.01.29 - 00:57 
  Slanec (st) Zdjęcia(Košický)
129Ec38
2023.01.29 - 00:56 
  Ruskov (st) Zdjęcia(Košický)
129Dc38
2023.01.29 - 00:53 
  Bohdanovce (po)(Košický)
129Dc38
2023.01.29 - 00:52 
  Nižná Myšľa (st)(Košický)
129Dc38
2023.01.29 - 00:35 
  Košice (st) Zdjęcia(Košický)
129Cc38
2023.01.29 - 00:31 
  Krásna nad Hornádom (st)(Košický)
129Dc38
2023.01.29 - 00:30 
  Košice predmestie (po)(Košický)
129Cc38
2023.01.29 - 00:25 
  Kechnec (po+ład) Zdjęcia(Košický)
129Cc39
2023.01.29 - 00:07 
  Seňa (po) Zdjęcia(Košický)
129Cc39
2023.01.29 - 00:07 
  Čaňa (st) Zdjęcia(Košický)
129Dc38
2023.01.29 - 00:03 
  Valaliky (po+pe) Zdjęcia(Košický)
129Cc38
2023.01.28 - 23:59 
  Barca (st) Zdjęcia(Košický)
129Cc38
2023.01.28 - 23:59 
  Černý Ardov • Чорнотисів (st)(Podkarpatská Rus)
139Nc41
2023.01.28 - 23:56 
  Chust zastávka • Хуст з.п. (po)(Podkarpatská Rus)
140Rc41
2023.01.28 - 23:53 
  Ťačovo • Тячів (st)(Podkarpatská Rus)
140Sc42
2023.01.28 - 23:51 
  Ruské Pole • Руське Поле (po)(Podkarpatská Rus)
140Sc41
2023.01.28 - 23:51 
  Vonjovo (po)(Podkarpatská Rus)
140Sc41
2023.01.28 - 23:50 
  Chust • Хуст (st)(Podkarpatská Rus)
140Rc41
2023.01.28 - 22:57 
  Huszt-Nagyág (po)(Podkarpatská Rus)
139Pc41
2023.01.28 - 22:55 
  Veliká Kopaňa • Велика Копаня (po)(Podkarpatská Rus)
139Pc41
2023.01.28 - 22:53 
  Rokosov zastávka • Рокосово з.п. (po)(Podkarpatská Rus)
139Pc41
2023.01.28 - 22:53 
  Sevluš • Виноградів-Закарпатський (st)(Podkarpatská Rus)
139Nc41
2023.01.28 - 22:51 
  Výlok • Вилок (po)(Podkarpatská Rus)
139Mc41
2023.01.28 - 22:50 
  Beňa • Добросілля (po)(Podkarpatská Rus)
139Mc41
2023.01.28 - 22:49 
  Boržava-Mužijovo • Боржава (st)(Podkarpatská Rus)
139Lc41
2023.01.28 - 22:48 
  Częstochowa Mirów (stt)(Śląskie)
082Rb26
2023.01.28 - 21:45 
  Pątnów Wieluński (st)(Łódzkie)
065Mb23
2023.01.28 - 21:07 
  Szarlej (podg)(Śląskie)
082Pb28
2023.01.28 - 21:05 
  Wrzosówka (podg)(Śląskie)
082Sb27
2023.01.28 - 20:37 
  Pniaki (podg)(Śląskie)
082Sb27
2023.01.28 - 20:37 
  Transformatornia (bsz)(Śląskie)
2023.01.28 - 20:31 
  Berehovo • Берегове (st)(Podkarpatská Rus)
139Lc41
2023.01.28 - 20:27 
  Veliká Běháň • Велика Бігань (po)(Podkarpatská Rus)
136Lc40
2023.01.28 - 20:26 
  Šom-Kosino • Косини (st)(Podkarpatská Rus)
130Kc40
2023.01.28 - 20:25 
  Boutraď • Батрадь (po)(Podkarpatská Rus)
130Kc40
2023.01.28 - 20:23 
  Eseň výhybka • Єсень (st)(Podkarpatská Rus)
130Jc40
2023.01.28 - 20:21 
  Pyskowice Miasto (po+mij)(Śląskie)
081Mb28
2023.01.28 - 20:15 
  Ruda Południowa (stt)(Śląskie)
097Nb29
2023.01.28 - 20:02 
  Starczynów (pe)(Małopolskie)
2023.01.28 - 19:27 
  Staszic (podg)(Śląskie)
098Pb29
2023.01.28 - 19:07 
  Katowice Muchowiec (st)(Śląskie)
098Pb29
2023.01.28 - 19:07 
  Zawidzek (mij)(Mazowieckie)
2023.01.28 - 18:16 
  Łowkowice Wąskotorowe (po+ład)(Kujawsko-pomorskie)
2023.01.28 - 18:08 
  Wólka Służewo (po+ład)(Kujawsko-pomorskie)
2023.01.28 - 17:58 
  Trzciel (po+ład)(Lubuskie)
038Xa16
2023.01.28 - 17:25 
  Kozery (pe)(Mazowieckie)
2023.01.28 - 17:18 
  Helenów (pe)(Mazowieckie)
2023.01.28 - 17:05 
  Wierzchowice (po)(Dolnośląskie)
063Eb21
2023.01.28 - 16:42 
  Bukowice Trzebnickie (po+mij)(Dolnośląskie)
064Eb22
2023.01.28 - 16:36 
  Biel (po)(Mazowieckie)
2023.01.28 - 16:28 
  Budziechów (po+ład)(Lubuskie)
048Sa19
2023.01.28 - 15:44 
  Zadní Třebaň (st) Zdjęcia(Středočeský)
091Ma30
2023.01.28 - 15:16 
  Dąbrowa Niemodlińska (po+podt)(Opolskie)
080Gb26
2023.01.28 - 12:26 
  Leszno Ls8 (podg)(Wielkopolskie)
050Ab19
2023.01.28 - 12:01 
  Marysiewice (podg)(Wielkopolskie)
050Ab19
2023.01.28 - 11:57 
  Opole Gosławice (po+ład)(Opolskie)
080Jb26
2023.01.28 - 11:44 
  Radoszowice (po)(Opolskie)
080Fb26
2023.01.28 - 11:38 
  Szybowice (pe)(Opolskie)
2023.01.28 - 11:06 
  Szybowice (po)(Opolskie)
080Fb28
2023.01.28 - 10:49 
  Pial (mij)(Nitriansky)
133Lb41
2023.01.28 - 03:39 
  Skotarský • Скотарське (st)(Podkarpatská Rus)
136Pc37
2023.01.28 - 03:34 
  Sasovka • Сасівка (po)(Podkarpatská Rus)
136Nc38
2023.01.28 - 03:33 
  Nelipeno • Неліпіно (po)(Podkarpatská Rus)
136Nc38
2023.01.28 - 03:31 
  Svalava • Свалява (st)(Podkarpatská Rus)
136Nc38
2023.01.28 - 03:31 
  Čiňaďovo • Чинадієво II (po)(Podkarpatská Rus)
136Mc39
2023.01.28 - 03:29 
  Kolčino • Кольчино (st)(Podkarpatská Rus)
136Mc39
2023.01.28 - 03:28 
  Strabičovo-Goronda • Страбічево (st)(Podkarpatská Rus)
136Lc40
2023.01.28 - 03:27 
  Serně • Рівне (po)(Podkarpatská Rus)
130Kc40
2023.01.28 - 03:26 
  Kaňová (po) Zdjęcia(Trenčiansky)
125Kb37
2023.01.28 - 02:51 
  Hul (st)(Nitriansky)
133Kb42
2023.01.28 - 01:59 
  Radava (po)(Nitriansky)
133Kb42
2023.01.28 - 01:58 
  Podhájska (st)(Nitriansky)
133Lb42
2023.01.28 - 01:58 
  Beša (st)(Nitriansky)
133Lb42
2023.01.28 - 01:58 
  Horný Pial (po)(Nitriansky)
133Lb41
2023.01.28 - 01:57 
  Lok (st)(Nitriansky)
133Lb41
2023.01.28 - 01:57 
  Kalná nad Hronom (st)(Nitriansky)
133Mb41
2023.01.28 - 01:57 
  Horná Seč (po)(Nitriansky)
133Mb41
2023.01.28 - 01:56 
  Pozba (po)(Nitriansky)
133Lb42
2023.01.28 - 01:49 
  Zlaté Moravce závody (po+ład)(Nitriansky)
125Lb40
2023.01.28 - 01:27 
  Zlaté Moravce mesto (po)(Nitriansky)
125Lb40
2023.01.28 - 01:24 
  Kozárovce (st)(Nitriansky)
133Mb41
2023.01.28 - 01:21 
  Kozárovce zastávka (po)(Nitriansky)
133Mb41
2023.01.28 - 01:10 
  Volkovce (po+ład)(Nitriansky)
125Lb40
2023.01.28 - 01:09 
  Zlaté Moravce-Prílepy (po+ład)(Nitriansky)
125Lb40
2023.01.28 - 01:09 

Letecké snímky:

  Název boduRegionMapa  Poslední změna  
  Bad Schandau Ost (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Deutschland)
2020.12.10 - 22:29 
  Bielsko Biała Główna (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Śląskie)
098Pb31
2022.02.19 - 11:57 
  Blanenský č. 1 (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Bb35
2022.02.12 - 17:17 
  Břeclav (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
123Cb38
2020.11.28 - 14:30 
  Břeclav přednádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
123Cb38
2020.11.27 - 08:19 
  Brno hlavní nádraží odstavné (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Ab35
2021.12.14 - 21:47 
  Brno jih (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Ab35
2021.12.14 - 22:36 
  Brno seřaďovací nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Ab35
2021.12.14 - 22:34 
  Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Ab35
2021.12.14 - 21:47 
  Brno-Horní Heršpice výh.č. 651 (rozj) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Ab35
2021.12.14 - 21:52 
  Brno-Maloměřice (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Ab35
2023.01.06 - 23:17 
  Brno-Maloměřice St.3 (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
109Ab35
2023.01.06 - 23:17 
  Broumovská (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Královéhradecký)
078Za26
2022.10.19 - 22:08 
  Čerčany (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Středočeský)
092Pa31
2023.01.26 - 00:10 
  Česká Třebová (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ab31
2022.09.19 - 21:27 
  Česká Třebová seřaďovací nádraží odjezdová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ab31
2022.12.04 - 13:16 
  Česká Třebová seřaďovací nádraží směrová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ab31
2022.12.04 - 13:34 
  Česká Třebová seřaďovací nádraží vjezdová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ab31
2022.12.04 - 13:33 
  České Budějovice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
107Na36
2022.10.02 - 10:37 
  České Budějovice seřaďovací nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
107Na36
2023.01.05 - 00:30 
  České Velenice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
120Ra38
2021.12.14 - 21:23 
  Český Těšín (Czeski Cieszyn) (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Mb32
2023.01.04 - 01:21 
  Český Těšín frýdecké přednádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Mb32
2020.11.28 - 10:30 
  Český Těšín nákladní nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Mb32
2020.11.26 - 23:54 
  Chabařovice /původní lokalita/ (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075La26
2022.11.27 - 15:50 
  Choceň (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ya30
2022.09.19 - 23:45 
  Choceňský (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ya30
2022.02.12 - 17:29 
  Chomutov (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
074Ha27
2023.01.25 - 20:58 
  Chomutov seřaďovací nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
074Ha27
2023.01.25 - 20:57 
  Děčín hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2022.12.27 - 19:23 
  Děčín hlavní nádraží jižní zhlaví (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2020.12.02 - 21:08 
  Děčín hlavní nádraží-západ (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2022.11.14 - 07:21 
  Děčín nákladní nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2022.12.28 - 23:59 
  Děčín východ dolní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2022.12.01 - 07:23 
  Děčín východ horní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2022.10.02 - 18:08 
  Děčín východ St.1 (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2020.12.09 - 23:54 
  Děčín-Loubí (ład) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2020.12.09 - 23:55 
  Děčín-Prostřední Žleb (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075Ma25
2023.01.12 - 01:28 
  Diel (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Trenčiansky)
112Lb36
2021.12.15 - 20:42 
  Doubrava (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Lb31
2023.01.04 - 01:19 
  Dubňanská (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
123Db37
2022.12.14 - 08:06 
  Dłubnia (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.04.06 - 15:01 
  Hády (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
110Bb35
2023.01.06 - 23:17 
  Havlíčkův Brod (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Vysočina)
108Va33
2022.10.11 - 19:21 
  Historické miesto 109/19 (mh) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Trenčiansky)
2021.08.20 - 00:08 
  Historické místo 335/1 (mh) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
2020.12.09 - 22:21 
  Hněvkovský I (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)
095Bb31
2020.11.26 - 21:05 
  Hněvkovský II (tunel) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)
095Cb31
2020.11.26 - 21:06 
  Hodonínská (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
123Db37
2020.12.09 - 23:09 
  Jihlava (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Vysočina)
108Va34
2022.10.11 - 19:22 
  Karviná-Doly (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Lb31
2023.01.04 - 01:19 
  Klobouky u Brna (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
110Cb36
2023.01.09 - 07:46 
  Kolín seřaďovací nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Středočeský)
093Ta30
2022.10.07 - 07:28 
  Kraków Bronowice (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.02.24 - 17:32 
  Kraków Grzegórzki (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2023.01.04 - 19:07 
  Kraków Opatkowice (po+podt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.03.08 - 13:10 
  Kraków Prokocim (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.10.27 - 08:28 
  Kraków Prokocim Towarowy (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.12.16 - 11:02 
  Kraków Złocień (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.02.24 - 17:24 
  Kraków Łobzów (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
099Vb30
2022.02.24 - 17:35 
  Les (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ab31
2022.12.04 - 13:40 
  Lipno (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
119La38
2022.08.28 - 01:29 
  Lipno nad Vltavou (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
119La38
2022.01.23 - 23:47 
  Mutěnice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
123Db37
2023.01.08 - 20:02 
  Nemanice II (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
107Na36
2021.06.30 - 22:35 
  Nosice (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Trenčiansky)
112Lb36
2021.12.17 - 11:22 
  Nowy Sącz (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
115Zb33
2022.02.05 - 22:19 
  Ostrava hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Kb31
2022.12.03 - 01:05 
  Ostrava hlavní nádraží Mariánské Hory (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Kb31
2021.12.01 - 12:30 
  Ostrava hlavní nádraží Nová Ves (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Kb31
2021.12.01 - 12:30 
  Ostrava levé nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Kb31
2021.07.11 - 16:51 
  Ostrava pravé nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Moravskoslezský)
097Kb31
2021.07.11 - 16:41 
  Praha CDP (dysp) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
092Na29
2020.07.19 - 23:32 
  Praha hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
092Na30
2022.12.27 - 20:40 
  Praha-Eden (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
092Na30
2022.10.02 - 16:40 
  Praha-Libeň seřaďovačí nádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
092Na29
2023.01.02 - 22:10 
  Praha-Vršovice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
092Na30
2022.12.31 - 00:04 
  Praha-Vršovice seřaďovací nádraží směrová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Praha)
092Na30
2020.12.07 - 13:24 
  Přerov (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)
111Fb34
2022.09.27 - 01:11 
  Přerov přednádraží (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Olomoucký)
111Fb34
2020.11.27 - 23:44 
  Rybnik (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Śląskie)
097Mb30
2022.03.22 - 12:31 
  Schmilka-Hirschmühle (po) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Deutschland)
075Ma25
2020.12.10 - 22:25 
  Schöna (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Deutschland)
075Ma25
2020.12.10 - 22:25 
  Stróże (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
100Ac32
2022.04.20 - 13:57 
  Tarnów (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
100Ac30
2022.11.26 - 11:55 
  Tarnów Filia (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Małopolskie)
100Ac30
2022.12.16 - 11:07 
  Trenčín (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Trenčiansky)
124Jb37
2023.01.22 - 01:40 
  Ústí nad Labem hlavní nádraží (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075La26
2022.12.27 - 19:22 
  Ústí nad Labem západ (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075La26
2022.12.08 - 01:44 
  Ústí nad Labem západ seřaďovací nádraží směrová sk. (ład) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075La26
2022.12.04 - 01:29 
  Ústí nad Labem západ seřaďovací nádraží vjezdová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075La26
2020.12.09 - 23:59 
  Ústí nad Labem-Střekov (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Ústecký)
075La26
2022.10.22 - 21:00 
  Ústí nad Orlicí (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Za30
2022.10.16 - 21:50 
  Váh (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
112Nb35
2021.08.20 - 00:35 
  Veselí nad Lužnicí (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihočeský)
107Pa35
2022.11.19 - 16:27 
  Zádulka (podg) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Pardubický)
094Ab31
2022.12.04 - 13:38 
  Ždánice (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Jihomoravský)
110Cb36
2022.01.27 - 21:58 
  Žilina-Teplička odchodová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
112Nb35
2021.08.20 - 00:38 
  Žilina-Teplička smerová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
112Nb35
2021.08.20 - 00:37 
  Žilina-Teplička tranzitná sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
112Nb35
2021.08.20 - 00:36 
  Žilina-Teplička vchodová sk. (stt) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Žilinský)
112Nb35
2021.08.20 - 00:37 
  Zohor (st) Zdjęcia Zdjęcia z drona(Bratislavský)
123Cb40
2023.01.16 - 00:30 

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33611791 / 38038 / 4464 / 3534 / 9510.98)