polski čeština

Vyhledat stanice
Abecední seznam železničních
stanic a zastávekBanskobystrický kraj
Krajské město: Banská Bystrica • Počet obyvatel: 653.024 • Rozloha: 9.454 km2Web: www.branadosrdca.sk

Abecední seznam železničních stanic a zastávek

===== Body na obvyklerozchodné trati =====
Abovce (po)
Babiná (po+ład)
Bacúch (po)
Baňa Dolina (po)
Banská Belá (st)
Banská Belá zastávka (po)
Banská Bystrica (st) Zdjęcia
Banská Bystrica /pôvodná lokal... (st)
Banská Bystrica mesto (po)
Banská Bystrica zastávka (po)
Banská Bystrica zastávka /pôvo... (po)
Banská Štiavnica (st)
Banský Studenec (po)
Bartošova Lehôtka (st)
Belina zastávka (po) Zdjęcia
Beňuš (po)
Blhovce (st)
Breziny spoż. (bsz)
Breziny (po)
Breziny nákladisko roln. (ład)
Breznička (st)
Brezno (st)
Brezno mesto (po)
Brezno-Halny (po+podg)
Brezno-Rohozná (po)
Brusno kúpele (po)
Budča (odst)
Bujakovo továreň (ład)
Bujakovo zastávka (po)
Bušince (po) Zdjęcia
Bzenica (po)
Bzenica-Vyhne (st)
Bzová (mij)
Bzovík (po)
Bzovská Lehôtka (po)
Cinobaňa (po)
Čamovce (po)
Čerenčany (po)
Červená Skala (st) Zdjęcia
České Brezovo (po)
Číž kúpele (po)
Detva (po+odst)
Devičie (po)
Dlhé (pe)
Dobrá Niva (st)
Dobrá Niva zastávka (po)
Dolné Hámre (po)
Dolné Zahorany (po)
Dolný Harmanec (po+pe+ład)
Domaníky (po)
Domaníky /pôvodná lokalita/ (po)
Dubina (pe)
Dubová (st)
Dubovec (po)
Dudince (po)
Dvorníky (po)
Fiľakovo (st) Zdjęcia
Fiľakovo St. 3 (podg)
Fiľakovo vinohrady (po)
Fiľakovo zastávka (po)
Gašparovo (st)
Gemer (po)
Gemerský Milhosť (po) Zdjęcia
Genes kop. (bsz)
Gortva (po)
Grobňa (pe)
Hačava (po)
Hačava skálie (po)
Hajnáčka (st)
Halič (st)
Harmanec (po)
Harmanec /pôvodná lokalita/ (st)
Harmanec jaskyňa (st)
Heľpa (st)
Historické miesto 113/1 (mh)
Historické miesto 115/1 (mh)
Historické miesto 120/1 (mh)
Historické miesto 120/2 (mh)
Historické miesto 157/1 (mh)
Historické miesto 175/1 (mh)
Historické miesto 182/1 (mh)
Hliník nad Hronom (st)
Hnúšťa (st)
Hnúšťa zastávka (po)
Hodejov (po)
Holiša (po)
Holiša (mij)
Hontianske Nemce (st)
Hontianske Tesáre (st)
Horné Opatovce (po)
Hrachovo (po)
Hrnčiarska Ves (po+ład)
Hrnčiarske Zalužany (st)
Hronec (po+ład) Zdjęcia
Hronsek (po)
Hronská Dúbrava (st)
Hronský Beňadik (st)
Hucín (st) Zdjęcia
Husiná (po+ład)
Chvatimech (po+podg) Zdjęcia
Ignocast Magnezit kop. (bsz)
Iliaš (po)
Jalná (po)
Jastrabá (po)
Jelšava (po+ład) Zdjęcia
Jelšava zastávka (po) Zdjęcia
Jelšavská Teplica (po) Zdjęcia
Jesenské (st)
Jesenské zastávka (po)
Kalinovo (po+ład)
Kalonda (po) Zdjęcia
Kalonda zastávka (po)
Katarínska Huta (po+ład)
Kociha (po)
Kokava krusz. (bsz)
Kokava nad Rimavicou (st)
Kokava nad Rimavicou-Liešnica (po)
Koreň (pe)
Kostiviarska (st)
Kostiviarska /pôvodná lokalita... (po)
Kozelník (st)
Kremnica (st)
Kremnické Bane (st)
Kremnička (po)
Kriváň (st)
Krupina (st)
Krupina predmestie (po)
Ladov (po)
Lehôtka pod Brehy (po)
Lenartovce (st) Zdjęcia
Lesy drzew. (bsz)
Lieskovec (po)
Lieskovec (odst)
Likier (po)
Lopej (po)
Lovinobaňa (st)
Lovinobaňa zastávka (po)
Lubeník (st) Zdjęcia
Ľubietová (po)
Lučatín (po)
Lučenec (st)
Lučenec Parný mlyn zboż. (bsz)
Lučenec továrne zboż. (bsz)
Lučenec Tržište (po)
Lúčna (podt)
Lúka (podt)
Malé Straciny (st) Zdjęcia
Malé Zlievce (po+ład)
Maša met. (bsz)
Maša (po)
Maštinec (po+ład)
Medzibrod (st)
Michalková (po)
Michalová (po)
Michalová zastávka (po)
Mikušovce (po) Zdjęcia
Mládzovo (po)
Mokrá Lúka (po) Zdjęcia
Most (odst)
Muráň (po+ład) Zdjęcia
Muránska Dlhá Lúka (po) Zdjęcia
Mýtna (po)
Nemecká (po)
Nevolné (po)
Nižný Skálnik (po)
Nová Baňa (st)
Nová Maša (po+pe+ład)
Opatová pri Lučenci (po)
Orávka (po)
Ožďany (st)
Peklo (pe)
Piesok (pe)
Píla (po+odst)
Píla /pôvodná lokalita/ (mij)
Podbrezová (st) Zdjęcia
Podbrezová zastávka (po) Zdjęcia
Podhájky (po+ład)
Podkriváň (po)
Podrečany (po+mij)
Podzámčok (po)
Pohorelá (po)
Pohorelská Maša (po)
Pohronská Polhora (st)
Polomka (st)
Polomka-Hámor (po)
Poltár (st)
Predajná (po)
Predajná /pôvodná lokalita/ (po+ład)
Prša (po+mij)
Psiare (po)
Pstruša (po+mij)
Radvaň (st)
Radzovce (po) Zdjęcia
Raimex drew. (bsz)
Rapovce (po+ład) Zdjęcia
Revúca (st) Zdjęcia
Revúcka Lehota (po) Zdjęcia
Riečka (po)
Rimavská Baňa (st)
Rimavská Píla (po)
Rimavská Seč (st)
Rimavská Sobota (st)
Rimavské Brezovo (po)
Rimavské Janovce (po)
Rimavské Janovce obec (po)
Rimavské Zalužany (po)
Rudno nad Hronom (po)
Rudno nad Hronom /pôvodná loka... (po+ład)
Sása-Pliešovce (st)
Slaná Lehota (po)
Slatinka (stth)
Slatinka /pôvodná lokalita/ (po)
Sliač kúpele (st)
Slovenská Ľupča (st)
Slovenská Ľupča-Príboj (po)
Stará Kremnička (po+pe+ład)
Stožok (st)
Sušany (po)
Suť (odst)
Svätý Jakub (po)
Svätý Jakub /pôvodná lokalita/ (po+ład)
Šalková (po+ład)
Šášovské Podhradie (po)
Šiance (pe)
Šiatorská Bukovinka (po) Zdjęcia
Šíd (po)
Špania Dolina (po)
Štefánikova baňa krusz. (bsz) Zdjęcia
Štrkovec (po+mij)
Tekovská Breznica (po+odst)
Telgárt (st) Zdjęcia
Telgárt penzión (po) Zdjęcia
Terany (po)
Tisovec (st)
Tisovec mesto (po)
Tisovec závody (po)
Tisovec-Bánovo (po+mij)
Tomášovce (st)
Tornaľa (st)
Trnavá Hora (po)
Trnavá Hora (pe)
Uľanka (st)
Ulmanka (po+ład)
Upieca (pe)
Urbánka (podg+mij)
Utekáč (po)
Valaská (po)
Vaľkovňa (po)
Včelínce (po)
Veľká Lúka (po)
Veľká Ves (po)
Veľká Ves /pôvodná lokalita/ (po+ład)
Veľké Teriakovce (po)
Veľký Krtíš (po+ład) Zdjęcia
Vernár (po) Zdjęcia
Vidiná (po)
Vígľaš (st)
Vinohrady (podt)
Vlkanová (st)
Voznica (odst)
Voznica (po)
VÚ 5574 wojsk. (bsz)
Závadka nad Hronom nákladisko (ład)
Závadka nad Hronom obec (po)
Závadka nad Hronom zastávka (po)
Zbojská (po+mij)
Zelené (po)
Zlatno (po+mij+ład)
Zvolen hrad (st)
Zvolen mesto (podg)
Zvolen mesto (po)
Zvolen nákladná stanica (st)
Zvolen osobná stanica (st) Zdjęcia
Zvolen východ výh. č. 302 (podg)
Zvolen-Bučina (po)
Zvolenská Slatina (po)
Žarnovica (st)
Žiar nad Hronom (st)
Žiar nad Hronom zastávka (po)


===== Body na úzkorozchodné trati =====
Banská Belá (po+ład)
Banská Štiavnica (st)
Borovka (ład)
Hronec ČHŽ (ład) Zdjęcia
Hronec zlieváreň (po)
Hronská Dúbrava (st)
km 19.810 (po)
Kozelník (po)
Žakýl (st)


===== Železniční tunely =====
Banskobystrický (tunel)
Banskoštiavnický (tunel)
Bartoška (tunel)
Besnický (tunel) Zdjęcia
Blaufus (tunel)
Čabradský I (tunel)
Čabradský II (tunel)
Dolinský I (tunel)
Dolinský II (tunel)
Grehelský I (tunel)
Grehelský II (tunel)
Harmanecký I (tunel)
Harmanecký II (tunel)
Hrenca I (tunel)
Hrenca II (tunel)
Hronský (tunel)
Japenský I (tunel)
Japenský II (tunel)
Kečka (tunel)
Kosiensky (tunel)
Kremnický (tunel)
Malá Skalka (tunel)
Neresnický (tunel)
Ožďanský (tunel)
Pitelová (tunel)
Pod Vlčkom (tunel)
Podkanovský I (tunel)
Podkanovský II (tunel)
Robkynský (tunel)
Skalický (tunel)
Sohler (tunel)
Telgártsky /Švermovský/ (tunel) Zdjęcia
Tisovecký (tunel)
Tufenský (tunel)
Ulmanský I (tunel)
Ulmanský II (tunel)
Ulmanský III (tunel)
Ulmanský IV (tunel)
Ulmanský V (tunel)
Veľká Skalka (tunel)
Zlatniansky (tunel)
Zdjęcia Dron • Zdjęcia Obrazová dokumentace pro 36 z 329 bodů

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16686982 / 14340 / 9792 / 2595 / 6430.44)