polski český

Vyhledat stanice
Abecední seznam železničních
stanic a zastávek
Seznam železničních tratí61 Kielce Główne - Fosowskie
Seznam tratí D29: 61 Kielce - Fosowskie
Archivní jízdní řád - 1946 Lato: 25 Częstochowa - Kielce 60 Herby Śląskie - Wosowska 108 Częstochowa - Kępno
Zahájení provozu 1911.02.26 Kielce Główne - Miejsce Historyczne 61/1 (GKŻD) 1911.02.26 Częstochowa Stradom Odgałęzienie - Herby Stare (GKŻD) 1892.01.01 Herby Stare - Lubliniec (KPEV) 1954 Miejsce Historyczne 61/2 - Miejsce Historyczne 61/4 (PKP) 1894.10.10 Lubliniec - Fosowskie (KPEV)
Zprovoznění druhé koleje 1955 Kielce Herbskie - Herby Stare (PKP) 1977 Kielce Herbskie - Kielce Ślichowice (PKP) 1953 Herby Stare - Lubliniec (PKP)
Zastavení osobní dopravy 2023.09.02 Czarnca - Żelisławice (PKP)
Elektrizace tratí 1967.04.29 Kielce Główne - Kielce Herbskie (PKP) 1974.12.04 Kielce Herbskie - Koniecpol (PKP) 1973.12.29 Koniecpol - Kucelinka (PKP) 1965.11.27 Kucelinka - Herby Stare (PKP) 1973.01.26 Herby Stare - Lubliniec (PKP) 1976.12.18 Lubliniec - Fosowskie (PKP)
Další informace:Wraz z otwarciem łącznicy Czarnca - Włoszczowa Północ zawieszony został ruch pociągów regionalnych i pospiesznych pomiędzy posterunkiem odgałęźnym Czarnca a stacją Żelisławice najkrótszą drogą, czyli po linii nr 61.
Rozchod koleje:1435mm
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě 


0.00žst266 Kielce Główne (Klc)8 


2.25žst280 Kielce Herbskie (KH)567 


3.72zast280Kielce Ślichowice


7.40výh249Szczukowice


8.33zast+výh247Górki Szczukowskie (GSz)


10.71odb (dř)255 Szczukowice (Sc)568 


12.08vl260kamenolom Kamieniołom Jaworznia


14.01zast+nákl270Piekoszów [Pw]


19.01žst247Rykoszyn (Rk)


23.02vl229štěrk. Żwirownia Snochowice


23.73zast231Wierna Rzeka


27.30žst233Małogoszcz (Mł)


32.41zast267Bukowa [Bu]


36.69žst280Ludynia (Ld)


40.33zast264Ludynia Dwór


43.32zast+hr245Borowisko


47.73žst250Włoszczowa (Wł)


53.03zast250Czarnca


53.26odb250 Czarnca (Cz)571582 


56.20b.hr.ř-(Wschodnia DOKP/Śląska DOKP 1975 - 1999)


59.71žst238 Żelisławice (Żl)572 


⇑ ~64.27výh238Teodorów


65.24hk-hranice správní jednotky


71.47žst239 Koniecpol (Kc)64 


73.46zast235Koniecpol Centrum


74.88zast234Koniecpol Magdasz


78.50zast+Ahr238Podlesie (Pd)


83.33zast247Staropole Częstochowskie


87.88žst245Julianka (Jl)


94.00zast+Ahr269Lusławice


96.50b.hr.ř-(DOKP Lublin/DOKP Katowice 1958 - 1975)


99.67žst299Turów (Tu)


104.13zast+Ahr293Kusięta Nowe


104.50b.hr.ř-(DOKP Lublin/DOKP Łódź 1956 - 1958)


105.33hm280 Miejsce Historyczne 61/1 61a 


107.44zast266Kusięta


110.25odb257 Kucelinka (Ka)155701703 


117.22žst249 Częstochowa Stradom (CSd)1c700702 


~118.42odb253 Częstochowa Stradom Odgałęzienie1b 


119.21b.hr.ř-(OBD Warschau/RBD Oppeln 1939 - 1945)


122.96žst264Częstochowa Gnaszyn (Gn)


~124.24vl266důl Kopalnia Konopiska


127.77žst272Blachownia (Bln)


~133.50žst280 Herby Stare61687704 


~134.16b.st.h-(Российская империя/Königreich Preußen)


134.66žst286 Herby Stare (HS)687704 61 


138.61odb268 Liswarta (Lsw)686 


140.25b.hr.ř-(DOKP Łódź/DOKP Katowice do 1958)


~140.42hm265 Miejsce Historyczne 61/2 61h 


~141.20hm264 Miejsce Historyczne 61/3 61h 


141.79žst264Lisów (Lis)


~142.97hm270 Miejsce Historyczne 61/4 61h 


145.84žst281Kochanowice (Kwc)


~147.70hm266 Miejsce Historyczne 61/5 61i 


149.84odb264 Jawornica (Jw)685 


152.23žst260 Lubliniec (Lc)61i61j143152 


155.64žst265Lipie Śląskie (Lso)61j 


156.68zast259Lisowice


161.22žst243Pawonków (Pwk)


~161.92b.st.h-(Polska/Niemcy)


166.55hk-hranice správní jednotky


168.44žst218Pludry (Pd)


170.50b.hr.ř-(Śląska DOKP/Dolnośląska DOKP 1975 - 1999)


175.73žst197 Fosowskie (Fo)144175338 


Stránka byla naposledy editována: 2024.01.15 - 18:11:24

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (40957722 / 15249 / 17281 / 3926 / 10432.43)